Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.03.2023. 14:20

(aukcija) Nabavka stomatološkog potrošnog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.03.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29342-1-1-1-3-11/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv STOMATOLOŠKI FAKULTET SA KLINIKAMA
IDB/JIB 4200494560058
Kontakt osoba/Služba za kontakt Amina Karić-Hadžiahmetović
Adresa ul. Bolnička br. 4-a.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 214-249
Faks
Elektronska pošta dentalschool@sf.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

18

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal - LOTOVI

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal - LOTOVI

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u tenderskoj dokumentaciji

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.05.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim
centrom, Bolnička 4a, 71000 Sarajevo, IV sprat, sala dekanata
Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ortodoncija 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ortodoncija 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

59800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71 000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Ortodoncija 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Ortodoncija 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oralna hirurgija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oralna hirurgija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

64000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pedodoncija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pedodoncija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oralna medicina 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oralna medicina 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oralna medicina 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oralna medicina 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Oralna medicina 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Oralna medicina 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 1

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 1

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 2

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 2

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 3

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dentalna patologija s endodoncijom 3

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Dezinficijensi za sukcijske jedinice i stomatološke stolice

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Dezinficijensi za sukcijske jedinice i stomatološke stolice

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

110000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Centralna sterilizacija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Centralna sterilizacija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Fiksna protetika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Fiksna protetika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

27153,80

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Otisna masa

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Otisna masa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9429,50

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mobilna protetika

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Mobilna protetika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

24111,70

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

CAD/CAM

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

CAD/CAM

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

45457,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Impregum

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Impregum

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

10590,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

18


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Boreri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Boreri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema tenderskoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3258,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

IV Potkriteriji

R.Br. Naziv Učešće
1 Cijena 80,00 %
2 Rok isporuke 20,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Stomatološki fakultet sa stomatološkim kliničkim centrom, Bolnička 4a, 71.000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.05.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće


Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.05.2023. 12:15


INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name University of Sarajevo - Faculty of dentistry with dental clinical center
UIN 4200494560058
Contact person Amina Karić-Hadžiahmetović
Address ul. Bolnička br. 4-a.
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 214-249
Fax number
Email address dentalschool@sf.unsa.ba
Website address

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Education

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

procurement of dental consumables

II 1.b. Description of the object of the contract

as in tender documentation

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Additional object(s) 33141800-8 Dental consumables

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
as in tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Ortodoncija 1 0 05.05.2023.
2 Ortodoncija 2 0 05.05.2023.
3 Oralna hirurgija 0 05.05.2023.
4 Pedodoncija 0 05.05.2023.
5 Oralna medicina 1 0 05.05.2023.
6 Oralna medicina 2 0 05.05.2023.
7 Oralna medicina 3 0 05.05.2023.
8 Dentalna patologija s endodoncijom 1 0 05.05.2023.
9 Dentalna patologija s endodoncijom 2 0 05.05.2023.
10 Dentalna patologija s endodoncijom 3 05 05.05.2023.
11 Dezinficijensi za sukcijske jedinice i stomatološke stolice 05 05.05.2023.
12 Centralna sterilizacija 05 05.05.2023.
13 Fiksna protetika 05 05.05.2023.
14 Otisna masa 05 05.05.2023.
15 Mobilna protetika 05 05.05.2023.
16 CAD/CAM 05 05.05.2023.
17 Impregum 05 05.05.2023.
18 Boreri 05 05.05.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Ortodoncija 1 1 12.05.2023. 12:00
2 Ortodoncija 2 1 12.05.2023. 12:00
3 Oralna hirurgija 1 12.05.2023. 12:00
4 Pedodoncija 1 12.05.2023. 12:00
5 Oralna medicina 1 1 12.05.2023. 12:00
6 Oralna medicina 2 1 12.05.2023. 12:00
7 Oralna medicina 3 1 12.05.2023. 12:00
8 Dentalna patologija s endodoncijom 1 1 12.05.2023. 12:00
9 Dentalna patologija s endodoncijom 2 1 12.05.2023. 12:00
10 Dentalna patologija s endodoncijom 3 12 12.05.2023. 12:00
11 Dezinficijensi za sukcijske jedinice i stomatološke stolice 12 12.05.2023. 12:00
12 Centralna sterilizacija 12 12.05.2023. 12:00
13 Fiksna protetika 12 12.05.2023. 12:00
14 Otisna masa 12 12.05.2023. 12:00
15 Mobilna protetika 12 12.05.2023. 12:00
16 CAD/CAM 12 12.05.2023. 12:00
17 Impregum 12 12.05.2023. 12:00
18 Boreri 12 12.05.2023. 12:00
 
Address and place University of Sarajevo - Faculty of dentistry with dental clinical center, Bolnicka

4a, 71 000 Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: