Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 05.04.2023. 16:20

(poništenje pregovaračkog postupka) Nabavka opreme za potrebe vodovoda i kanalizacije

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 05.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

888-4-1-83-4-78/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv OPĆINA ILIDŽA
IDB/JIB 4200319720000
Kontakt osoba ALMEDIN MURATOVIĆ
Adresa Butmirska cesta 12
Poštanski broj 71210 Ilidža (bhp sa)
Općina/Grad Ilidža
Telefon (033) 775-682
Faks (033) 637-862
Elektronska pošta javne.nabavke@opcinailidza.ba
Internet adresa www.opcinailidza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Ilidža

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka usluga vodovoda i kanalizacije

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka usluga vodovoda i kanalizacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 41110000-3 Pitka voda

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

vidi TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Općina Ilidža

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

24 mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Pregovarački postupak bez objavljivanja obavještenja o nabavci

III 2. Uslov iz Zakona za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Član zakona Član 21. Stav (1) Tačka c)
Vrsta ugovora Robe

III 2.a. Postupak koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku bez objave

Ugovorni organ je trebao unijeti podatak o broju odgovarajućeg postupka koji je prethodio ovom pregovaračkom postupku
bez objave obavještenja, ali to nije uradio.

III 3. Razlozi za primjenu "Pregovaračkog postupka bez objavljivanja obavještenja o nabavci"

Uslugu distribucije pitke vode i odvođenje otpadnih voda vrši isključivo KJKP Vodovod i Kanalizacija

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 7. Da li je objavljeno ex ante obavještenje o transparentnosti?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u ograničenom postupku, u pregovaračkom postupku sa ili bez objave obavještenja
ili u takmičarskom dijalogu

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

30.03.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: