Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.04.2023. 14:20

(poništenje aukcije) Nabavka i montaža sistema naplate i kontrole parkinga Javna kolektivne garaže G3, u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 11.04.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

285-1-1-55-4-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA IZGRADNJU KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200141480000
Kontakt osoba Amra Brcic
Adresa Kaptol 3
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 254-941
Faks (033) 226-188
Elektronska pošta zik@zik.ks.gov.ba
Internet adresa zik.ks.gov.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i montaža sistema naplate i kontrole parkinga Javna kolektivne garaže G3, u ulici Kolodvorska, Općina Novo
Sarajevo

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

„Nabavka i montaža sistema naplate i kontrole parkinga Javna kolektivne garaže G3, u ulici Kolodvorska, Općina Novo
Sarajevo“

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34996300-8 Oprema za regulaciju, sigurnost i signalizaciju na parkinzima

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

1 ugovor

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna kolektivna garaža G3 u ulici Kolodvorska, Općina Novo Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

50 ( pedest) dana od dana uvođenja u posao (upisom u građevinski dnevnik)

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

22.02.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: