Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 24.05.2023. 14:21

(aukcija) OdlNabavka putničkog motornog vozila-višenamjenska limuzina za potrebe Predsjedništva BiH

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 24.05.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

926-1-1-107-3-53/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv PREDSJEDNIŠTVO BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4200770770002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-587
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Državni nivo

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Zbog specifičnosti predmeta nabavke ugovorni organ nije izvršio LOT-iranje.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog motornog vozila-višenamjenska
limuzina za potrebe Predsjedništva BiH

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Odluka o pokretanju postupka izbora najpovoljnijeg ponuđača za nabavku putničkog motornog vozila-višenamjenska
limuzina za potrebe Predsjedništva BiH

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34100000-8 Motorna vozila

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kako je definisano TD

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

76100,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Adresa ugovornog organa u Sarajevu

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

-

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da ima pravo na obavljanje profesionalne djelatnosti i/ili da je registriran u relevantnim profesionalnim ili trgovačkim
registrima, shodno članu 46. Zakona (precizirano TD)

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da njihovo ekonomsko i finansijsko stanje garantuje uspješnu realizaciju ugovora, shodno članu 47. Zakona (precizirano TD)

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

da njegova tehnička i profesionalna sposobnost garantira uspješnu realizaciju ugovora, shodno članu 49. Zakona (precizirano
TD)

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

10.07.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 10.07.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Predsjedništvo BiH,Maršala Tita broj 16,Sarajevo
Datum i vrijeme 10.07.2023. 12:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-587
Faks (033) 567-589
Elektronska pošta mirela.dzambasovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Mirela Mizdrak
Adresa Maršala Tita 16
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 567-589
Faks (033) 567-587
Elektronska pošta mirela.dzambasovic@predsjednistvobih.ba
Internet adresa www.predsjednistvobih.baINTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name Presidency of Bosnia and Herzegovina
UIN 4200770770002
Contact person Mirela Mizdrak
Address Maršala Tita 16
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 567-587
Fax number (033) 567-587
Email address adisa.rustempasic@predsjednistvobih.ba
Website address www.predsjednistvobih.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

Government Institutions referred to in the Article 4 (1), subsection a) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Country

I 3.c. Main activity of contracting authority

Executive Branch

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

The decision on initiate the procedure for selecting the most favorable bidder for the procurement of a passenger motor
vehicle-multipurpose limousine for the needs of the Presidency of Bosnia and Herzegovina

II 1.b. Description of the object of the contract

The decision on initiate the procedure for selecting the most favorable bidder for the procurement of a passenger motor
vehicle-multipurpose limousine for the needs of the Presidency of Bosnia and Herzegovina


II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 34100000-8 Motor vehicles

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
As defined in the tender documentation

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b. Obtainable until

10.07.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate

Date and time 10.07.2023. 10:00
Address and place Presidency of Bosnia and Herzegovina, address Marsala Tita 16,Sarajevo

III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

PART IV: ADDITIONAL INFORMATION

Presidency of Bosnia and Herzegovina, address Marsala Tita 16,Sarajevo

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: