Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 09:53

(HR) (izmjena) Nabavka i isporuka konzerviranog voća i povrća za potrebe dječjih vrtića, osnovnih škola i učeničkih domova

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Voće, povrće i srodni proizvodi

2023/S 149-474453

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 131-417409)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Grad Zagreb
Nacionalni registracijski broj: 61817894937
Poštanska adresa: Avenija Dubrovnik 15
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10020
Država: Hrvatska
E-pošta: javna.nabava@zagreb.hr
Telefon: +385 16506578
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.zagreb.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA I ISPORUKA KONZERVIRANOG VOĆA I POVRĆA ZA POTREBE DJEČJIH VRTIĆA, OSNOVNIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA - 2 grupe

 

Referentni broj: 470-2023-EVV
II.1.2)Glavna CPV oznaka
15300000 Voće, povrće i srodni proizvodi
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava i isporuka konzerviranog voća i povrća za potrebe dječjih vrtića, osnovnih škola i učeničkih domova (korisnika) kojima je osnivač Grad Zagreb.

Popis korisnika s adresama je u prilogu dokumentacije o nabavi.

Predmet nabave podijeljen je u dvije grupe.

Zdravstvena ispravnost i kakvoća prehrambenih proizvoda/namirnica mora biti u skladu s važećim propisima o kvaliteti za predmetne robe odnosno u skladu sa:

Zakonom o hrani

Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu

Zakonom o informiranju potrošača o hrani

Zakonom o predmetima opće uporabe, odnosno

Zakonom o zaštiti potrošača te provedbenim propisima nacionalnog i EU zakonodavstva.

CPV: 15300000-1

CPV je isti za sve kategorije/grupe predmeta nabave.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 131-417409

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ZZS
Umjesto:
Datum: 07/08/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
Glasi:
Datum: 11/08/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: