Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 04.08.2023. 10:04

(MK) Nabavka lakog lož ulja za domaćinstvo - 1 (EL-1) na period od 2 godine

Izvor: Official Journal of the European Union, 04.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Ulje za loženje

2023/S 149-474064

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PHI Specialized hospital for geriatric and palliative medicine 13 November - Skopje
Poštanska adresa: ul. Boris Sarafov br.129, Skopje
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: info@gerontology.org.mk
Telefon: +38 922031238
Telefaks: +38 922041461
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.gerontology.org.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f58d1c4c-9fc7-43c7-97eb-4efde5918faf/1
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/home.aspx#/dossie/f58d1c4c-9fc7-43c7-97eb-4efde5918faf/1
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: PHI Specialized hospital for geriatric and palliative medicine 13 November - Skopje
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Light Heating Oil - Extra light Oil for household - 1 (EL-1) for a period of 2 years

 

Referentni broj: 13667/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
09135100 Ulje za loženje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Light Heating Oil - Extra light Oil for household - 1 (EL-1) for a period of 2 years

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Str. Boris Sarafov no. 129 Skopje and str. Skupi bb s. Zlokukjani Skopje, department of Palliative Medicine Hospice Sue Ryder Bitola str. Nikola Jankov Vapcarov no.2A Bitola, for a period of 2 years.

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Light Heating Oil - Extra light Oil for household - 1 (EL-1) for a period of 2 years

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Bank guarantee (5%)

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

License for energy business, wholesale of crude oil, oil derivatives, biofuels and fuels for transport — wholesale of extra light household oil EL-1, issued by the regulatory commission for energy of Republic of Macedonia.

List of successfully completed contracts relating to the subject of procurement in the last 3 years, with values of contracts, dates of signing, buyers (Contracting Authorities or economic operators) to ensure service delivery issued by recipients, or, if such certificates can not be provided for reasons beyond the control of the economic operator, by statement of made deliveries

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

License for energy business, wholesale of crude oil, oil derivatives, biofuels and fuels for transport — wholesale of extra light household oil EL-1, issued by the regulatory commission for energy of Republic of Macedonia.

Statement by the economic operator that has a minimum of two (2) tankers — specialized vehicles that transfer extra light oil 1 (EL-1) — statement by the economic operator that the tanker trucks that transport extra light oil 1 (EL-1) hold a measurement system for measuring the volumetric flow of liquid fuels, sealed with a proper seal (stamp) not older than 1 year and the possibility the measuring system to print volumetric note containing information on the date and time of delivery, total issued litres and extra light oil 1 (EL-1) at operating temperature and total issued litres at a reference temperature of 15 oC. — valid completed verification of flow measuring devices of tank vehicles issued by the Bureau of Metrology or other legal entity authorized by the Ministry of Economy to perform this kind of activity.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 29/08/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Makedonski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 29/08/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

PHI Specialized hospital for geriatric and palliative medicine "13 November" - Skopje, at the address "Boris Sarafov" no. 129 Skopje

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State Commission for Appeals
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
31/07/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: