Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.08.2023. 10:32

(poništenje aukcije) Nabavka i postavljanje zavjesa u dvorani Mirza Delibašić

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1098-1-1-17-4-53/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KJP CENTAR SKENDERIJA D.O.O.
IDB/JIB 4200736910008
Kontakt osoba Safija Beganovic
Adresa Terezija b.b.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 445-156
Faks (033) 445-156
Elektronska pošta safija.b@skenderija.ba
Internet adresa www.skenderija.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Ostalo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i postavljanje zavjesa u dvorani Mirza Delibašić

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i postavljanje zavjesa u dvorani Mirza Delibašić.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39515100-6 Zavjese

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Opis nabavke dat je u specifikaciji koja je sastavni dio ove tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

KJP Centar Skenderija doo, Terezija bb, 71 000 Sarajevo

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

3(tri) mjeseca

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Nijedna od dostavljenih ponuda za predmetnu nabavku nije prihvatljiva, te shodno članu 69. Stav (2) tačka (d) ZJN postupak
se poništava

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

17.07.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: