Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 07.08.2023. 14:19

(poništenje aukcije) Nabavka izotopnih reagenasa za potrebe KCUS-a, lot 3 i 15

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 07.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

893-1-1-153-4-428/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv UNIVERZITETSKI KLINIČKI CENTAR SARAJEVO - UKCS
IDB/JIB 4200089110002
Kontakt osoba Amina Balić, Lejla Mahmutović, Amina Šuko
Adresa Bolnička 25
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 298-520
Faks (033) 298-543
Elektronska pošta amina.suko@kcus.ba
Internet adresa www.kcus.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

3,15

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1883000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

IZOTOPNI REAGENSI ZA POTREBE KCUS-a

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

IZOTOPNI REAGENSI ZA POTREBE KCUS-a

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33696400-9 Izotopni reagensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

"IN VIVO" dijagnostika) Radiofarmak spreman za upotrebu - I-123-Iodflupan – radiofarmak za scintigrafiju mozga –
dijagnostika Parkinsonove bolesti - DaTScan

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

"IN VIVO" dijagnostika) Radiofarmak spreman za upotrebu - I-123-Iodflupan – radiofarmak za scintigrafiju mozga –
dijagnostika Parkinsonove bolesti - DaTScan

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696400-9 Izotopni reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

82000,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

13.07.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m PSMA T4- GMP grade – za detekciju karcinoma prostate

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

("IN VIVO" dijagnostika) Kit za pripremu Tc99m PSMA T4- GMP grade – za detekciju karcinoma prostate

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696400-9 Izotopni reagensi

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljne informacije date u tenderskoj dokumentaciji.

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

95760,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Franko skladište Klinika za nuklearnu medicinu i endokrinologiju KCUS-a

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

13.07.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: