Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 09:36

(poništenje) Nabavka licenciranog softvera CAD koji podržava DWG i DXF format

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

719-1-1-45-4-130/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD LUKAVAC
IDB/JIB 4209451920007
Kontakt osoba Edis Kasumović
Adresa Trg Slobode 1
Poštanski broj 75300 Lukavac (bhp sa)
Općina/Grad Lukavac
Telefon (035) 366-724
Faks (035) 366-703
Elektronska pošta merima.omerdic@lukavac.ba
Internet adresa www.lukavac.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 2.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Lukavac

I 2.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka licenciranog softvera CAD koji podržava DWG i DXF format

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka 11 (jedanaest) licenci softvera CAD koji podržava DWG i DXF format.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet48320000-7 Programski paket za crtanje i slikovni prikaz

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u TD

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto dostavljanja softvera je sjedište ugovornog organa, Grad Lukavac-Služba za urbanizaciju, imovinske i geodetske
poslove, Trg Slobode broj 1 u Lukavcu.

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuke je 30 dana računajući od dana obostranog potpisivanja ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 4.a. Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja 2,00 %
2 Cijena 98,00 %

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

03.07.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

V 5. Dodatne informacije

Ponuda nije potpisana od strane odgovorne osobe (navedene u Rješenju o registraciji odnosno Aktuelnom Izvodu iz sudskog
registra)niti je ovlaštena od strane odgovorne osobe. Takođe ponuda nije numerisana niti je dostavljen popis dokumentacije
koji se prilaze uz ponudu.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: