Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 09.08.2023. 12:23

(aukcija) Nabavka namještaja za Turističku zajednicu

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 09.08.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

356-7-1-60-3-56/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD LIVNO
IDB/JIB 4281070720004
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sanja Čečura Pavić
Adresa Trg Branitelja Livna 1.
Poštanski broj 80101 Livno (hp mo)
Općina/Grad Livno
Telefon (034) 206-238
Faks (034) 200-315
Elektronička pošta info@livno.ba
Internet adresa www.livno.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Grad,

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Više lotova

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Ponuda za svaki lot se dostavlja u posebnoj koverti. Ponuditelj koji dostavlja ponude
za više lotova, može dokumente o kvalifikaciji koji su zajednički za više lotova
dostaviti na jedan od sljedećih načina:
a) U posebnoj koverti na kojoj će jasno naznačiti da dostavlja dokaze za
kvalifikaciju, ili
b) Uz ponudu koja je prva po redoslijedu lotova na koji se prijavljuje, ili
c) Posebno uz svaki lot.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabava namještaja za Turističku zajednicu

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabava namještaja za Turističku zajednicu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljne informacije i zahtjevi dati u Natječajnoj dokumentaciji

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti iz Članka 45. Zakona o javnoj nabavi BiH, detalji dati u Natječajnoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema natječajnoj dokumentaciji

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

23.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 23.08.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Livno, Trg Branitelja Livna 1., 80101 Livno
Datum i vrijeme 23.08.2023. 12:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Izrada namještaja po mjeri

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39000000-2 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema natječajnoj dokumetaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9100,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg kralja Tomislava 17., 80101 Livno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.08.2023. 12:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabava uredskih stolica'

II Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39112000-0 Stolci

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema natječajnoj dokumentaciji

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Trg kralja Tomislava 17., 80101 Livno

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 23.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 23.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 23.08.2023. 12:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: