Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.08.2023. 14:21

(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijske opreme i uređaja, lotovi 10 i 20

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

6840-1-1-1-4-6/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO HNK/Ž
IDB/JIB 4227101410004
Kontakt osoba Huso Morić
Adresa Maršala Tita 53
Poštanski broj 88104 Mostar (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 551-478
Faks (036) 551-477
Elektronska pošta info@zzjz.ba
Internet adresa

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?


Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

10,20

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijske opreme i uređaja

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Digitalni termohigrometar

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD-u

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

9 komada

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

360,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u T.D-u

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD-u

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Izabrani ponuđač u datom roku nije dostavio potrebnu dokumentaciju te je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i TD-
om ugovornog organa ovaj postupak javne nabavke poništen

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

26.06.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

20


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stakleni destilator

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Kao u TD-u

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

1 komad

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8000,00

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Kao u T.D-u

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kao u TD-u

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

05.06.2023.

VII 2. Broj primljenih ponuda


3

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: