Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 11.08.2023. 09:22

(HR) Nabavka računala i računalne opreme

Izvor: Official Journal of the European Union, 11.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Računarska oprema i potrepštine

2023/S 154-487715

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: PRIRODOSLOVNO-MATEMATIČKI FAKULTET
Nacionalni registracijski broj: 28163265527
Poštanska adresa: HORVATOVAC 102a
Mjesto: ZAGREB
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Ured nabave PMF-a
E-pošta: nabava@dekanat.pmf.hr
Telefon: +385 14606041/+385 14606023
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pmf.unizg.hr
Adresa profila kupca: www.pmf.unizg.hr
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0033940
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Obrazovanje

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, PREMA GRUPAMA

 

Referentni broj: 001V-PMF/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

NABAVA RAČUNALA I RAČUNALNE OPREME, PREMA GRUPAMA:

GRUPA 1. PRIJENOSNA RAČUNALA - ZNANSTVENA, GRUPA 2. PRIJENOSNA RAČUNALA - UREDSKA, GRUPA 3. STOLNA RAČUNALA - ZNANSTVENA, GRUPA 4. STOLNA RAČUNALA - UREDSKA, GRUPA 5. MONITORI, GRUPA 6. PISAČI, GRUPA 7. RAČUNALA KOMPATIBILNA S MacOS

Računala i računalna oprema se nabavlja za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora.

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 405 281.89 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 1. PRIJENOSNA RAČUNALA - ZNANSTVENA

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 1. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, izvođenje nastave, adijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskihizvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 125 200.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 1. iznosi 125.200,00 EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 2. PRIJENOSNA RAČUNALA - UREDSKA

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213100 Prenosiva računala
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 2. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta, te je potrebna za redovan uredski rad, izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskihizvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 13 650.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 2. iznosi 13.650,00 EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 3. STOLNA RAČUNALA - ZNANSTVENA

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213300 Stolno računalo
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 3. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta, te je potrebna za redovan uredski rad, izvođenje nastave, a dijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskihizvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 47 933.89 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 3. iznosi 47.933,89 EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 4. STOLNA RAČUNALA - UREDSKA

 

Grupa br.: 4
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30213300 Stolno računalo
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 4. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, adijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 44 478.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 4. iznosi 44.478,00EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 5. MONITORI

 

Grupa br.: 5
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30231300 Zasloni za prikaz
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 5. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, adijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskihizvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 24 515.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 5. iznosi 24.515,00 EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 6. PISAČI

 

Grupa br.: 6
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30232100 Pisači i ploteri
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 6. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, adijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 19 100.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 6. iznosi 19.100,00 EUR (bez PDV-a)

 

II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

GRUPA 7. RAČUNALA KOMPATIBILNA S MacOS

 

Grupa br.: 7
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
30200000 Računarska oprema i potrepštine
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

Sukladno točki 2.7. Dokumentacije o nabavi

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava za grupu 7. je za potrebe ustrojstvenih jedinica Fakulteta te je potrebna za redovan uredski rad, te izvođenje nastave, adijelom za znanstvena istraživanja, kao i za potrebe raznih projekata financiranih iz nacionalnih, međunarodnih i europskih izvora. Detaljne tehničke specifikacije se nalaze u Prilogu II. Troškovnika za navedenu grupu.

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Jamstveni rok / Ponder: 10 bodova (10%)
Cijena - Ponder: 90 bodova (90%)
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 43 905.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 6
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a). Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno za grupu 7. iznosi 43.905,00 EUR (bez PDV-a)

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

ZA SVE GRUPE NABAVE:

Gospodarski subjekt mora dokazati: upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegovog poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke dostavlja se ispunjeni ESPD obrazac - Dio IV. Kriteriji za odabir, Odjeljak

A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti: za ponuditelja/člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da dostavi ažurirane popratne dokumente - odgovarajući izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici poslovnog nastana gospodarskog subjekta kojim gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

Sukladno točki 7.6. Dokumentacije o nabavi, odabrani ponuditelj mora osigurati servis i održavanje predmetne robe putem servisera. Odabrani ponuditelj mora prije potpisa ugovora o javnoj nabavi robe, koji će se sklopiti za svaku grupu zasebno, za grupu u kojoj je odabran, dostaviti Izjavu, potpisanu i ovjerenu od strane odgovorne osobe ponuditelja ili osobe ponuditelja ovlaštene za potpisivanje ponude, o osiguranom servisu i održavanju predmetne

robe putem servisera s navedenim podacima o nazivu i sjedištu tehničkih stručnjaka i odjela za servis, te s imenima i kontaktima osoba ili službi koje će Naručitelj kontaktirati u slučaju nedostatka ili kvara na robi u jamstvenom roku.

Ako odabrani ponuditelj ne dostavi predmetnu Izjavu, Naručitelj će isto smatrati odustajanjem od ponude te naplatiti predmetno jamstvo za ozbiljnost ponude.

U navedenom slučaju, Naručitelj će sukladno članku 307. ZJN 2016 ponovno rangirati ponude te izvršiti provjeru sukladno članku 263. ZJN 2016, ne uzimajući u obzir ponudu prvotno odabranog ponuditelja, te na temelju kriterija za odabir ponude donijeti novu odluku o odabiru ili, ako postoje razlozi, poništiti postupak javne nabave.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 07/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 3 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 07/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

PMF, Horvatovac 102A, Zagreb

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

1. Sandra Požar, dipl. soc.;

2. Davor Pintar, bacc.inf.;

3. Marina Bobanac-Marjanović;

4. Branimir Ivanković, mag.soc. (zamjena Dijana Grgurić, dipl.ing.), ovlašteni predstavnik

Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave;

5. Sandro Pačarić, mag.iur. (zamjena Vlatka Malinović, univ.spec.admin.publ.), ovlašteni predstavnik Naručitelja sa završenim specijalističkim programom izobrazbe u području javne nabave.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
VI.3)Dodatni podaci:

 

Sukladno točki 1.6. Dokumentacije o nabavi ukupna procijenjena godišnja vrijednost nabave SVIH računala i računalne opreme za potrebe PMF-a u 2023. godini ukupno iznosi: 405.281,89 EUR (bez PDV-a).

a) Procijenjena vrijednost predmetne nabave za sve grupe nadmetanja ukupno iznosi 318.781,89 EUR (bez PDV-a), odnosno po grupama, kako slijedi:

• Procijenjena vrijednost za grupu 1. iznosi: 125.200,00 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 2. iznosi: 13.650,00 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 3. iznosi: 47.933,89 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 4. iznosi: 44.478,00 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 5. iznosi: 24.515,00 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 6. iznosi: 19.100,00 EUR (bez PDV-a);

• Procijenjena vrijednost za grupu 7. iznosi: 43.905,00 EUR (bez PDV-a).

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Pravo na žalbu ima svaki gospodarski subjekt koji ima ili je imao

pravni interes za dobivanje određenog ugovora o javnoj nabavi i koji je pretrpio ili bi mogao pretrpjeti štetu od navodnoga

kršenja subjektivnih prava.

Pravo na žalbu ima i središnje tijelo državne uprave nadležno za politiku javne nabave i nadležno državno odvjetništvo.

Žalba se izjavljuje Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Koturaška cesta 43/IV, 10000 Zagreb

(www.dkom.hr)

Žalba se izjavljuje u pisanom obliku, te se dostavlja neposredno, putem ovlaštenog davatelja poštanskih usluga ili

elektroničkim sredstvima komunikacije putem međusobno povezanih informacijskih sustava Državne komisije i EOJN RH (putem sustava e-Žalba).

Metoda i način dostavljanja žalbe kao i komunikacije sa DKOM dani su na stranicama EOJN-a putem sljedećeg linka:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039492-elektronička-žalba-od-1-siječnja-2018-

Žalitelj je obvezan primjerak žalbe dostaviti naručitelju u roku za žalbu na dokaziv način.

Žalba se izjavljuje u skladu s člankom 405. i u roku sukladno članku 406. ZJN 2016.

Žalba se izjavljuje u roku deset (10) dana, i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne

informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave sukladno gore navedenim

opcijama nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu. Žalba mora sadržavati najmanje podatke i

dokaze navedene u članku 420. ZJN.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Koturaška cesta 43/IV
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
07/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: