Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 14.08.2023. 10:15

(MK) Nabavka kompleta elastične ograde, stubova i vijaka

Izvor: Official Journal of the European Union, 14.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Dijelovi za ograde

2023/S 155-494078

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Public maintenance company and protection of highways and regional roads - Skopje
Poštanska adresa: Dame Gruev Str., No.14
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@makedonijapat.com.mk
Telefon: +389 23138724
Telefaks: +389 23138736
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://www.makedonijapat.com.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://e-nabavki.gov.mk/PublicAccess/Home.aspx#/home
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Public Enterprise Roads maintenance
I.5)Glavna djelatnost
Opće javne usluge

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Procurement of goods on Elastic fence kit, columns and bolts

 

Referentni broj: 14216/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34928220 Dijelovi za ograde
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Procurement of goods on Elastic fence kit, columns and bolts-

Detailed in Tender documentation

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK00 Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Procurement of goods on Elastic fence kit, columns and bolts-Detailed in Tender documentation

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 30 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Detailed in tender documentation

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

- Who has been given a supporting ban on participation in procedures for public announcement, the award ofpublic supply contracts and public private partnership;

- Who has a minor penalty imposed temporary or permanent prohibition of certain activities;

- Who is in the process of bankruptcy or liquidation proceedings;

- Who has been given sanction - prohibition of professional activity or duty, and temporary prohibition forperforming certain activities and

- Who gives false information or fails to submit the data requested by the contracting authority.In order to prove his personal situation, the economic operator shall submit the following documents:

- Statement of the economic operator that in the last 5 years he was pronounced verdict for participation in acriminal organization, corruption, fraud or money laundering;

- Confirmation that there is no bankruptcy proceedings by the competent authority;

- Confirmation that there is no procedure for liquidation by a competent authority;

- Certificate for paid taxes and other public duties by the competent authority in the country where the economic

operator is established;

- A certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor penalty ban on participation in procedures for public announcement, the award of public supply contracts and public-private partnership,

- A certificate from the Register of penalties for crimes committed by legal entities that has been imposed minor penalty temporary or permanent prohibition of certain activities and

- Confirmation that the final sentence has been imposed sanction - prohibition of professional activity or duty,and temporary prohibition for performing certain activities.

- Document for registered professional activity- DRA form issued by the Central Register of RM

For the purpose of proving the suitability to perform a professional activity, the economic operator will have to submit a relevant document for registered activity as a proof that the operator is registered as a natural person or a legal entity to carry out the activity related to the public procurement contract or evidence that it is affiliated in an appropriate professional association in accordance with the regulations of the country where the operator

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

/

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

/

 

III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Popis i kratki opis kriterija za odabir:

 

The economic operator proves the fulfillment of the minimum conditions by delivering to:

- CE certificate issued by an international accredited institution or with a statement from the Economic Operator for conformity (compliance) of the offered type of protective fence with the existing type.

- As evidence, submit a DoP document - declaration of the performance of the offered protective fence from the manufacturer.

- As proof of factory control of the production of the protective fence, a valid FPC (document for factory control of the production of the protective fence) or certificate with a report (as proof of renewal of the CE certificate) must be submitted.

- As proof, submit a document confirming the MKS EN1317-5 Standard or equivalent for the bumper, posts, box profiles and spacers (all key elements of the protective fence)

 

Najniža(-e) razina(-e) sposobnosti koja se zahtijeva (koje se zahtijevaju):

 

In order to qualify as capable of performing the public procurement contract in question in terms of his technical or professional ability, the economic operator should meet the following minimum conditions:

- CE certificate - quality mark of the offered type of fence issued by an international accredited institution.

-DoP declaration of the performance of the protective fence from the manufacturer.

- Factory control of the production of the protective fence

- Standard MKS EN1317-5 or equivalent for the bumper, posts, box profiles and spacers (all key elements of the guardrail)

 

III.2)Uvjeti povezani s ugovorom
III.2.2)Uvjeti izvršenja ugovora:

 

The following method of payment in Burmese is foreseen, delayed for 60 days. The payment method is mandatory.

The holder of the purchase is obliged to deliver the goods ex-warehouse to the location of the Contracting Authority - Highway Branch within 10 (ten) days from the day of the written order by the Contracting Authority.

The contracting authority will request from the bidder whose bid is selected as the most favorable to provide a guarantee for quality and timely execution of the contract in the form of a bank guarantee in the amount of 5 % of the value of the public procurement contract.

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
Dodatni podaci o elektroničkoj dražbi:

 

Electronic auction will be in the second stage of the procedure, after evaluation

 

IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 25/08/2023
Lokalno vrijeme: 15:30
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 31/08/2023
Lokalno vrijeme: 10:00
Mjesto:

 

https://www.e-nabavki.gov.mk

and at the following location: PC For maintenance and protection of magistral and regional roads Skopje str Dame Gruev 14 Skopje -3 th floor

 

Podaci o ovlaštenim osobama i postupku otvaranja:

 

Any person authorized by the economic operator

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:

 

Detailed in tender documentation

 

VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: State appeals commission
Poštanska adresa: st. Ilindenska 63A
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: contact@dkzjn.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Any economic operator that has a legal interest to win the public procurement contract and that suffered or could have suffered damages related to potential breach of the provisions of the Law on Public Procurement,may seek legal protection against the decisions, actions, or failure to undertake actions on the part of the contracting authority in a procedure for awarding a public procurement contract.The complaint shall be submitted within ten days.

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
09/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: