Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 15.08.2023. 14:58

Nabavka sanitetskog materijala

Izvor: Akta.ba, 14.08.2023.

RUDNICI MRKOG UGLJA «BANOVIĆI» d.d. BANOVIĆI

Ulica Armije BiH 52,

75290 Banovići;

Bosna i Hercegovina;

 

Broj: I -200/23

Banovići: 14.08.2023.godine

 

ZAHTJEV ZA DOSTAVLJANJE PONUDA

 

U prilogu ovog akta dostavljamo Vam specifikaciju potrebne robe/usluge/radova za: "Nabavka sanitetskog materijala", u svrhu istraživanja tržišta.

 

Zahtjev se dostavlja u skladu sa nalogom broj: 01-08/23-FM i specifikacijom u prilogu istog.

 

Zainteresovani ponuđači dostavljaju uredno popunjen obrazac za cijenu ponude iz priloga ovog zahtjeva do određenog roka na e-mail Ugovornog organa: nabava62@gmail.com

 

Rok za dostavljenje ponude je 18.08.2023.godine do 10 sati.

 

Ponudu odnosno uredno popunjen obrazac iz priloga zahtjeva dostaviti na e-mail: nabava62@gmail.com  sa pozivom na broj Zahtjeva za dostavu ponuda I- 200/23 i nazivom predmeta nabavke.

 

Kontakt telefon / fax: 035 / 870 - 446, 035 / 870 - 433.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: