Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 08:35

(poništenje pregovaračkog postupka) Nabavka sredstava za dezinsekciju

Izvor: Akta.ba, 03.07.2023.

DOM ZDRAVLJA

 

U BANJOJ LUCI

JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA

UGOVORNI ORGAN DIREKTORICA

 

Broj: 01.019/404-2543-3 Datum, 03. 07. 2023. godine

 

Na osnovu člana 69. stav 2. tačka b) i člana 70. stav 4. Zakona o javnim nabavkama (Sl. glasnik BiH 39/14 i 59/22), a vezano za nabavku sredstava za dezinsekciju u pregovaračkom postupku nabavke bez objave obavještenja o nabavci broj 765-4-1-316-20-5/23 objavljenom na Portalu javnih nabavki dana 28. 06. 2023. godine, Ugovorni organ je donio sljedeću:

 

ODLUKU

 

O PONIŠTENJU POSTUPKA JAVNE NABAVKE

 

 

Poništava se postupak javne nabavke sredstava za dezinsekciju, jer nije dostavljen nijedan zahtjev za učešće u određenom krajnjem roku.

 

Obrazloženje

 

Ugovorni organ je odobrio predmetnu nabavku, ali do zakazanog termina, tačnije do 03. 07. 2023. godine do 12,30 časova nije zaprimljena nijedna ponuda, što je konstatovano u zapisniku Komisije o pregledu i ocjeni ponuda, te su se na taj način stekli uslovi da se poništi ovaj postupak nabavke.

 

Zbog svega navedenog donesena je odluka kao u dispozitivu.

 

Nevena Todorović

Direktorica

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: