Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.08.2023. 09:43

(MK) Nabavka RTG cijevi za kompjuterski tomograf GE Optima 540 sa isporukom, montažom i kalibracijom

Izvor: Official Journal of the European Union, 16.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Struga: Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu

2023/S 156-498482

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: JZU Opsta bolnica Struga
Nacionalni registracijski broj: MK003
Poštanska adresa: Kej 8mi Noemvri b.b.
Mjesto: Struga
NUTS kod: MK003 Југозападен / Jugozapaden
Poštanski broj: 6330
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: obstruga@zdravstvo.gov.mk
Telefon: +389 46786008
Telefaks: +389 46786030
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://bolnicastruga.com.mk/wp/
Adresa profila kupca: https://bolnicastruga.com.mk/wp/
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://bolnicastruga.com.mk/wp/
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Regionalno ili lokalno tijelo
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

RTG cev za kompjuterski tomograf „GE Optima 540“ sa dostavom, montazom i kalibracijom

 

II.1.2)Glavna CPV oznaka
33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

RTG cev za kompjuterski tomograf „GE Optima 540“ sa dostavom, montazom i kalibracijom

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33000000 Medicinske naprave, lijekovi i proizvodi za osobnu njegu
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

RTG cev za kompjuterski tomograf „GE Optima 540“ sa dostavom, montazom i kalibracijom

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: da
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 11/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Engleski, Hrvatski
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 11/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Osnoven sud
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
11/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: