Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.08.2023. 08:04

(aukcija) Nabavka stabilnih vijčanih kompresora sa sušačem vazduha

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

966-7-1-383-3-93/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VODOVOD A.D. BANJA LUKA
IDB/JIB 4401006950000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Goran Blažić
Adresa Marije Bursać 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 233-010
Faks (051) 233-010
Elektronska pošta nabava@vodovod-bl.com
Internet adresa www.vodovod-bl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

U pitanju je jedan komad.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Stabilni vijčani kompresor sa sušačem vazduha

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka javne nabavke je nabavka robe – STABILNOG VIJČANOG KOMPRESORA SA SUŠAČEM VAZDUHA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 42123000-7 Kompresori

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Jedan stabilni vijčani kompresor sa sušačem vazduha.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

31500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je „DDP“ skladište „Vodovoda" u Banjoj Luci, Bulevar vojvode Živojina Mišića br. 24.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Detaljno u TD.

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Detaljno u TD.

III 4. Ograničenja za učešće

Detaljno u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Detaljno u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u TD.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 28.08.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Upravna zgrada Vodovoda a.d. Banja Luka, Marije Bursać 4, 78000 Banja
Luka, kancelarija broj 110 (konferencijska sala).
Datum i vrijeme 28.08.2023. 14:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: