Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 09:36

(HR) (izmjena) Nabavka opreme za potrebe Projekta Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split

Izvor: Official Journal of the European Union, 18.08.2023.

Hrvatska-Split: Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje

2023/S 158-503283

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 134-429451)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA
Nacionalni registracijski broj: 28557793778
Poštanska adresa: A.G.MATOŠA
Mjesto: SPLIT
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Anđelko Šegvić
E-pošta: andelko.segvic@gmail.com
Telefon: +385 98263226
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.tus-st.hr

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

NABAVA OPREME za potrebe Projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split“

 

Referentni broj: N10-ESF
II.1.2)Glavna CPV oznaka
39000000 Namještaj (uključujući uredski namještaj), unutarnja oprema, kućanske naprave (osim rasvjete) i sredstva za čišćenje
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava opreme se provodi u sklopu projekta „Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split (UP.03.3.1.05.0002)“ (u daljnjem tekstu: Projekt), koji je sufinanciran iz Operativnog programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.“; nositelj projekta je Turističko – ugostiteljska škola iz Splita. Vrijednost projekta je 74.325.504,37 HRK, od čega je 100 % EU sufinancirano.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 134-429451

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 22/08/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Glasi:
Datum: 05/09/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: