Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 09:35

(HR) (izmjena) Nabavka službenih vozila za prijevoz osoba lišenih slobode - financijski leasing

Izvor: Official Journal of the European Union, 18.08.2023.

Hrvatska-Zagreb: Motorna vozila

2023/S 158-502708

Ispravak

 

Obavijest o izmjenama ili dodatnim informacijama

 

 

Roba

 

 

(Dodatak Službenom listu Europske unije, 2023/S 146-466897)


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj/naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Ministarstvo pravosuđa i uprave
Nacionalni registracijski broj: 72910430276
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 49
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR050 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: nabava@mpu.hr
Telefon: +385 13714608
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://mpu.gov.hr/
Adresa profila kupca: https://mpu.gov.hr/

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Službena vozila za prijevoz osoba lišenih slobode - financijski leasing

 

Referentni broj: 25/23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
34100000 Motorna vozila
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Predmet nabave je nabava službenih vozila za prijevoz osoba lišenih slobode putem financijskog leasinga na razdoblje od 5 godina (60 mjeseci). Predmet nabave podijeljen je u 5 grupa.

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
14/08/2023
VI.6)Upućivanje na izvornu obavijest
Broj objave u Dodatku SL-u: 2023/S 146-466897

 

Odjeljak VII: Izmjene

 

VII.1)Informacije koje se izmjenjuju ili dodaju
VII.1.2)Tekst koji je potrebno ispraviti u izvornoj obavijesti
Broj odjeljka: IV.2.2
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Rok za dostavu ponuda
Umjesto:
Datum: 29/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Broj odjeljka: IV.2.7
Mjesto na kojem se nalazi tekst koji je potrebno izmijeniti: Datum javnog otvaranja ponuda
Umjesto:
Datum: 29/08/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Glasi:
Datum: 08/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
VII.2)Ostali dodatni podaci:

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: