Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 11:20

(aukcija) Nabavka boja, lakova i sitnog molerskog alata

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

33712-7-1-19-3-3/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv KAZNENO-POPRAVNI ZAVOD BANJA LUKA- PRIVREDNA JEDINICA "TUNJICE"
BANJA LUKA
IDB/JIB 4404798050000
Kontakt osoba/Služba za kontakt Tamara Damjanović
Adresa BLAGOJA PAROVIĆA 139B
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 366-600
Faks (051) 388-301
Elektronska pošta kpzbanjaluka@mpr.vladars.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

12820,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka boja, lakova i sitnog molerskog alata

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka boja, lakova i sitnog molerskog alata

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)
Dodatni predmet(i) 44800000-8Boje, lakovi i smole

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

definisano u TD

III 4. Ograničenja za učešće

definisano u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

definisano u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

definisano u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

28.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Kazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b
Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Boje i lakovi

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Boje i lakovi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
95 artikala

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

8520,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Sitan molerski alat

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Sitan molerski alat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet44000000-0 Građevinske konstrukcije i materijali; pomoćni proizvodi u građevinarstvu (osim električnih aparata)

III Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma
183 artikla

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

4300,00

III 2. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Kazneno-popravni zavod Banja Luka, ul. Blagoja Parovića 139b

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 28.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 12:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: