Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.08.2023. 12:36

(aukcija) Nabavka potrošnog materijala i pribora za održavanje higijene

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

506-1-1-98-3-52/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA GERONTOLOŠKI CENTAR BANJA LUKA
IDB/JIB 4400992040001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Milana Bubonja
Adresa Krajiških brigada 104
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 319-407
Faks (051) 319-407
Elektronska pošta info@jugerontoloskicentarbl.com
Internet adresa www.jugerontoloskicentarbl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Socijalna skrb

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nabavke nije podjeljen na Lot-ove jer nabavka robe navedene u tehničkoj specifikaciji pripadaju istoj
grupi predmeta. samim tim svi proizvođači i ponuđači mogu učestvovati u postupku nabavke, čime Ugovorni organ
preuzima sve potrebne mjere kako bi se osigurala pravična i aktivna konkurencija među potencijalnim
ponuđačima isporučiocima uz ostvarivanje jednakog tretmana, nediskriminacije i transparentnosti i time
pružio mogućnost proširenja konkurencije. Tačkom 3.5. i Aneksom 2 ove tenderske dokumentacije navedeno je da je
dozvoljeno da se ponuđači mogu javiti kao grupa ponuđača i da je dozvoljeno podugovaranje u predmetnoj nabavci.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

24 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

176000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala i pribora za održavanje higijene

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka potrošnog materijala i pribora za održavanje higijene

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 39830000-9 Proizvodi za čišćenje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

navedeno u tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Krajiških brigada 104 i Dragočaj bb Banja Luka

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 45. Zakona o javnim nabavkama BiH, definisani u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Obavezni uslovi za učešće iz čl. 46 Zakona o javnim nabavkama BiH, definisani u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano u TD u skladu sa članom 47. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano u TD u skladu sa članom 48. i 49. Zakona o javnim nabavkama BiH

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

03.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 07.09.2023. 09:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Krajiških brigada 104, Upravna zgrada
Datum i vrijeme 07.09.2023. 10:10

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Sve potrebne informacije se mogu dobiti putem portala E-nabavki i na navedene kontakte radnim danom od 08 do
14 časova. U postupku navedene nabavke mogu učestvovati ponuđači koji su preuzeli tendersku dokumentaciju samo
putem portala E nabavki.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: