Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 19.08.2023. 11:23

(aukcija) Nabavka udžbenika za učenike

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 19.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

619-7-1-120-3-4/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "GRBAVICA I"
IDB/JIB 4200164260007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Sedin Kamenjaš
Adresa Grbavička 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 651-337
Faks (033) 651-337
Elektronska pošta osgrbavica1@hotmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

11

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za učenike od I - IX razreda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi
Dodatni predmet(i) 22111000-1 Školske knjige

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje za udžbenike od I do IV razreda će izvršiti Ministarstvo za odgoj i obrazovanje KS, na
osnovu ispostavljene fakture, na žiro račun izabranog ponuđača koji je dostavljen u ponudi, a nakon
prijema izvještaja sa potvrdom o izvršenju ugovora sa ostalom popratnom dokumentacijom, dok će
udžbenici od V do IX razreda biti plaćeni iz Budžeta škole, putem Jedinstvenog računa Trezora
Kantona Sarajevo u skladu sa politikom Trezora.

III 4. Ograničenja za učešće

kao u TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

29.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU OŠ "Grbavica I", ul. Grbavička 14, 71000 Sarajevo
Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 3.103,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
3.103,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3103,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2– Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 7.052,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
7.052,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7052,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3– Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 2.254,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
2.254,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2254,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 4– Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 4.202,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NAbavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.202,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4202,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 5 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 2.832,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
2832 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2832,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 6 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 4.889,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

NAbavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
4.889,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4889,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 7 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 872,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
872 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

872,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 8– Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 151,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
151 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

151,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 9 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 808,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
808 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

808,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 10 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 103,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
103,00 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

103,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 11 – Nabavka udžbenika po grupi autora procijenjene vrijednosti 295,00 KM (bez uračunatog PDV-a)

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22000000-0 Štampani materijal i srodni proizvodi

III Ukupna količina ili obim ugovora
295 KM

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

295,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

2 mjeseca ili do potpune realizacije ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU OŠ "Grbavica", Grbavička 14, 71000 Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 29.08.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 29.08.2023. 10:30
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: