Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 10:02

(MK) Nabavka lutrijskih terminala i i lutrijske opreme

Izvor: Official Journal of the European Union, 21.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Strojevi za lutriju

2023/S 159-505043

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Joint Stock Company for organizing lotteries National lottery of the Republic of North Macedonia
Nacionalni registracijski broj: 6436846
Poštanska adresa: Boulevard “Goce Delchev” 8
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: mujdin.zeqiri@loto.mk
Telefon: +389 25511991
Telefaks: +389 25511992
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://loto.mk
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://www.e-nabavki.gov.mk
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://www.e-nabavki.gov.mk
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Državna ili federalna agencija/ured
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Organizing lotteries

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Lottery terminals and lottery equipment

 

Referentni broj: 14695/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30198000 Strojevi za lutriju
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Lottery terminals and lottery equipment according to the description and quantities of the technical specification

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK008 Скопски / Skopski
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

In the warehouse of the contracting authority at the address Bul. Goce Delchev no. 8 in Skopje, Northern Republic Macedonia (MRTV building - 2nd floor)

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Lottery terminals and lottery equipment according to the description and quantities of the technical specification

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 12 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 12
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

According to the terms and requirements of the tender documentation and the technical specification which is its integral part.

 

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Confirmation of registered activity

 

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 4 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 15/09/2023
Lokalno vrijeme: 11:00
Mjesto:

 

National Lottery, 8 Gotse Delchev Blvd. in Skopje (building at MRTV, 18th floor).

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: STATE COMMISSION FOR APPEALS
Poštanska adresa: Bul Ilinden 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.mk
VI.4.3)Postupak pravne zaštite
Detaljnji podaci o roku(-ovima) za postupke pravne zaštite:

 

Any Economic Operator having a legal interest in obtaining a Public Procurement Contract or a Framework Agreement and who has suffered or might suffer damage from possible violation of the provisions of this Law may seek legal protection against decisions, actions and omissions undertaking actions by the Contracting body in the public procurement procedure.

 

VI.4.4)Služba od koje se mogu dobiti podaci o postupku pravne zaštite
Službeni naziv: STATE COMMISSION FOR APPEALS
Poštanska adresa: Bul Ilinden 63a
Mjesto: Skopje
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
E-pošta: dkzjn@gs.gov.mk
Telefon: +389 23251251
Telefaks: +389 23251250
Internetska adresa: http://dkzjn.mk
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
16/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: