Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 21.08.2023. 14:18

(aukcija) Nabavka opreme i materijala za mrtvačnicu - pogrebna oprema

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 21.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

23352-7-1-228-3-26/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JKP "KOMVOD" A.D. BROD
IDB/JIB 4404438780007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Stanka Pajić
Adresa Ulica Nikole Tesle 22
Poštanski broj 74450 Brod (sp bl)
Općina/Grad Brod
Telefon (053) 610-230
Faks (053) 610-227
Elektronska pošta stanka.pajic@komvod.com
Internet adresa www.komvod.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (RS),Brod

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Obzirom na prirodu predmeta nabavke podjela na lotove ne bi bila svrsishodna , usljed čega ugovorni organ nije pristupio
istoj.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

15000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Poziv za dostavu ponuda Konkurentski zahtjev broj:2-2903-59/23 za nabavku "Oprema i materijal za mrtvačnicu"- pogrebna
oprema

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka Opreme i materijala za mrtvačnice, pogrebna oprema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33970000-0 Mrtvačka oprema i potrepštine

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

1

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradsko groblje Brod

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Nabavka predviđena Planom nabavki za 2023. godinu, odloženo plaćanje 45 dana, finnsiranje iz sopstvenih sredstava

III 4. Ograničenja za učešće

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

/

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

31.08.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JKP "Komvod" a.d. Brod, Ul. Nikole Tesle 22, Brod 74450
Datum i vrijeme 12.09.2023. 13:00

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Zainteresovani ponuđači TD mogu preuzeti zaključno sa 31.08.2023. godine, isključivo kroz sistem E nabavki i skladu sa
uputstvom , uslovima i načinu dostavljanja izvvještaja u postupcima javnih nabavki i informacionom sistemu E Nabavki, (Sl.
glasnik BiH 90/14 59/22) sa predviđenim okvirnm sporazumom i E Aukcijom.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: