Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 23.08.2023. 08:51

(aukcija) Nabavka udžbenika za VII razred u školskoj 2023/24. godini

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 22.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

409-7-1-6-3-9/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OSNOVNA ŠKOLA "DRUGA OSNOVNA ŠKOLA" ZAVIDOVIĆI
IDB/JIB 4218197430001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Admir Brčaninović
Adresa Ulica 8. marta bb
Poštanski broj 72220 Zavidovići (bhp sa)
Općina/Grad Zavidovići
Telefon (032) 465-071
Faks (032) 465-071
Elektronska pošta doszav@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Zeničko-dobojski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Postupak nije podijeljen na lotove jer čini nedjeljivu cjelinu.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za VII razred u školskoj 2023/24. godini

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka udžbenika za VII razred devetogodišnje osnovne škole, za školsku 2023/24. godinu prema specifikaciji u tenderskoj
dokumentaciji.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 22111000-1 Školske knjige

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u td.

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7690,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

prostorije JU OŠ "Druga osnovna škola" Zavidovići

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

do isporuke, najkasnije do 25.09.2023. godine

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u td.

III 4. Ograničenja za učešće

Kao u td.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u td.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Kao u td.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u td.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

04.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 04.09.2023. 08:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JU "Druga osnovna škola" Zavidovići, ul. 8. mart, Zavidovići, službene prostorije
škole
Datum i vrijeme 04.09.2023. 09:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: