Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 13:21

(aukcija) Nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

413-7-1-44-3-36/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv GRAD GORAŽDE
IDB/JIB 4245025030009
Kontakt osoba/Služba za kontakt Elvira Tirović
Adresa Maršala Tita br.2.
Poštanski broj 73000 Goražde (bhp sa)
Općina/Grad Goražde
Telefon (038) 241-450
Faks (038) 221-332
Elektronska pošta grad@gorazde.ba
Internet adresa www.gorazde.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Goražde

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

2

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta
Lot 1 - Nabavka i montaža mobilijara za djecu (tobogan, klackalica, ljuljačka, njihalica) i parkovskih kanti za otpad u ul. Salih
bega KUljuha u Goraždu
LOT 2- Nabavka i montaža mobilijara za dječija igračišta u dvije MZ u Goraždu

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet37000000-8 Muzički instrumenti, proizvodi za sport, igre, igračke, proizvodi ručnog obrta, materijali za umjetnost i pribor
Dodatni predmet(i) 37535200-9Oprema za dječija igrališta

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Prema TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Prema TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Ne zahtjeva se

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Prema TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

05.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Grad Goražde, ul. Maršala Tita br.2, Velika sala zgrade Gradske uprave
Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za djecu (tobogan, klackalica, ljuljačka, njihalica) i prakovskih klupa za otpad u ul. Salih bega
KUljuha u Goraždu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za djecu (tobogan, klackalica, ljuljačka, njihalica) i prakovskih klupa za otpad u ul. Salih bega
KUljuha u Goraždu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet37535200-9 Oprema za dječija igrališta

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

5170,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorija Grada Goražda

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta u dvije MZ u Goraždu koja nabavka se realizuje u okviru Projekta "Jačanje
uloge Mjesnih zajednica" za 2023. godinu

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i montaža mobilijara za dječija igrališta u dvije MZ u Goraždu koja nabavka se realizuje u okviru Projekta "Jačanje
uloge Mjesnih zajednica" za 2023. godinu

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet37535200-9 Oprema za dječija igrališta

III Ukupna količina ili obim ugovora
Prema TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana od dana potpisivanja ugovora

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Teritorij Grada GOražda

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 05.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 06.09.2023. 11:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: