Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 25.08.2023. 14:34

(poništenje aukcije) Nabavka gumeno-armiranih crijeva za lokomotive, putničke i teretne vagone

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 25.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1373-1-1-335-4-194/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŽELJEZNICE REPUBLIKE SRPSKE A.D. DOBOJ
IDB/JIB 4400025960001
Kontakt osoba TATJANA NIKOLIĆ
Adresa Svetog Save 71
Poštanski broj 74000 Doboj (sp bl)
Opština/Grad Doboj (Doboj)
Telefon (053) 242-082
Faks (053) 227-704
Elektronska pošta nabavka@zrs-rs.com
Internet adresa www.zrs-rs.com

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Željezničke usluge

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Ugovor o sukcesivnoj nabavci gumeno-armiranih crijeva za lokomotive, putničke i teretne vagone.

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Sukcesivna nabavka gumeno-armiranih crijeva za lokomotive, putničke i teretne vagone.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34631000-9 Dijelovi lokomotiva ili vagona

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema specifikaciji u tender dokumentaciji.

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Za ponuđače iz RS/BiH paritet je - DDP skladišta Ugovornog organa u Dobojui Banja Luci - Sekcije OŠV (Incoterm
s 2010), za ponuđače van teritorije RS/BiH paritet je - DAP skladišta Ugovornog organa u Dobojui Banja Luci
- Sekcije (Incoterms 2010).

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok isporuku robe: u roku 90 (devedeset) dana, računajući od datuma prijema pisane narudžbe Kupca. Rok trajanja
ugovora: jedna godina računajući od datuma obostranog zaključenja Ugovora.

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

20.01.2023.

V 2. Broj primljenih ponuda

1

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: