Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 08:37

Odluka o pokretanju postupka javne nabavke motornog cikulara i opreme za komunalnu djelatnost

Izvor: Akta.ba, 08.08.2023.

Na osnovu člana 59. Zakona o lokalnoj samoupravi („ Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16, 36/19 i 61/21), čl. 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik BiH ", broj 39/14 i 59/22), i člana 66. Statuta opštine Šamac („Službeni glasnik Opštine Šamac, broj 9/17 i 14/22),  Načelnik opštine  Šamac  d o n o s i :    

 

O D L U K U

o pokretanju postupka javne nabavke robe  „ Nabavka motornog cirkulara i opreme za komunalnu djelatnost“ 

 

Član 1. Pokreće se postupak  javne nabavke robe „Nabavka motornog cirkulara i opreme za komunalnu djelatnost“ putem direktnog sporazuma. 

Član 2. Procijenjena vrijednost predmetne nabavke iznosi do 5.854,70 КM bez PDV-a, odnosno do 6.850,00 КM sa PDV-om i utvrđena je Planom javnih nabavki za 2023. godinu u okviru pozicije broj:125-Teritorijalna vatrogasna jedinica, na kontu br. 511300–Izdaci za nabavku opreme i pozicije broj:151-Služba za društvene djelatnosti, konto br.412400-Rashodi za specijalni materijal.

Član 3. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i biće objavljena u „ Službenom glasniku opštine Šamac“                   

Broj: Broj: 01-022-369/2023                                                                                          

Datum: 08.08.2023. god.                                                                                                                                                                      

NAČELNIК OPŠTINE

Đorđe Milićević, dipl. ekon

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: