Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 10:08

(MK) Nabavka terminala za video lutriju

Izvor: Official Journal of the European Union, 28.08.2023.

Sjeverna Makedonija-Skopje: Strojevi za lutriju

2023/S 164-517707

Prethodna informacijska obavijest

 

Ova obavijest poziv je na nadmetanje

 

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: National VideoLottery of Macedonia
Nacionalni registracijski broj: 4080014541703
Poštanska adresa: bul. Kiro Gligorov 2, kat 2
Mjesto: Skopje
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
Poštanski broj: 1000
Država: Sjeverna Makedonija
Osoba za kontakt: Mr. Kostadin Karakabakov, General manager
E-pošta: office@videolottery.mk
Telefon: +389 25511690
Telefaks: +389 25511691
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: http://videolottery.com.mk
I.3)Komunikacija
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti na prethodno navedenu adresu
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Druga vrsta: Organization of electronic & on-line lottery games
I.5)Glavna djelatnost
Druga djelatnost: Organization of electronic & on-line lottery games

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Supply of Video Lottery terminals

 

Referentni broj: 15090/2023
II.1.2)Glavna CPV oznaka
30198000 Strojevi za lutriju
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Supply of at most 500 Video lottery terminals, successively for a three year period

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 117 000 000.00 MKD
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: ne
II.2)Opis
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: MK Северна Македонија / Severna Makedonija
II.2.4)Opis nabave:

 

Supply of at most 500 Video lottery terminals, successively for a three year period

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Cijena
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 117 000 000.00 MKD
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 36
II.2.10)Podaci o varijantama
II.2.11)Podaci o opcijama
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Ograničeni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.6)Podaci o elektroničkoj dražbi
Provodit će se elektronička dražba
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za primitak iskaza interesa
Datum: 03/10/2023
Lokalno vrijeme: 09:00
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Makedonski
IV.2.5)Planirani datum početka postupaka dodjele:
03/10/2023

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Public Revenue Bureau
Mjesto: Skopje
Država: Sjeverna Makedonija
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
23/08/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: