Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 09:21

(aukcija) Nabavka serverske opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1028-7-1-227-3-38/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
IDB/JIB 4227378050005
Kontakt osoba/Služba za kontakt Hasan Pobrić
Adresa Kneza Domagoja 12A
Poštanski broj 88000 Mostar (hp mo)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 449-900
Faks (036) 333-507
Elektronska pošta nabavke@ferk.ba
Internet adresa www.ferk.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Jedan lot

II 2.c. Obrazloženje dostave ponuda

Različite su vrste robe.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

SERVERSKA OPREMA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

SERVERSKA OPREMA
LOT 1-Server za backup IKT SISTEMA
LOT 2- Trake LTO6 10
LOT 3-Switcheri.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48000000-8 Programski paketi i informacijski sistemi
Dodatni predmet(i) 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto sjedište ugovornog organa
Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:15


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 1-Server za backup IKT SISTEMA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 1-Server za backup IKT SISTEMA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

20512,82

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:15ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 2- Trake LTO6 10

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 2- Trake LTO6 10

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2564,10

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:15ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

LOT 3-Switcheri

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

LOT 3-Switcheri

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 48800000-6 Informacijski sistemi i serveri

III Ukupna količina ili obim ugovora
kao u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

4273,51

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

kao u TD

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

sjedište ugovornog organa

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 11.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 12:15
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: