Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 09:22

(aukcija) Nabavka stomatološkog potrošnog materijala-ponovljeni postupak

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1007-7-1-88-3-37/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA GRAČANICA
IDB/JIB 4209347780007
Kontakt osoba/Služba za kontakt Zumreta Kenjar
Adresa Mehmeda Ahmedbegovića br. 50
Poštanski broj 75320 Gračanica (bhp sa)
Općina/Grad Gračanica
Telefon (035) 368-308
Faks (035) 369-201
Elektronska pošta info@dzgracanica.com
Internet adresa www.dzgracanica.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Gračanica

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka stomatološkog potrošnog materijala-ponovljeni postupak

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka stomatološkog potrošnog materijala -ponovljeni postupak

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33141800-8 Zubarski potrošni materijal
Dodatni predmet(i) 33138000-6 Pribor za zubnu protetiku i ravnanje zubi
  33135000-5 Ortodontske naprave

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 4. Ograničenja za učešće

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Definisano tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

09.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 09:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Definisano tenderskom dokumentacijom
Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki materijal

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33141800-8 Zubarski potrošni materijal

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki materijal za zubnu tehniku

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal za zubnu tehniku

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33138000-6 Pribor za zubnu protetiku i ravnanje zubi

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6376,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Stomatološki materijal za ortodonciju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Stomatološki potrošni materijal za ortodonciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33135000-5 Ortodontske naprave

III Ukupna količina ili obim ugovora
Definisano tenderskom dokumentacijom

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Definisano tenderskom dokumentacijom

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Definisano tenderskom dokumentacijom

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 09.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 12.09.2023. 09:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 12.09.2023. 11:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: