Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.08.2023. 12:23

(aukcija) Nabavka sredstava za održavanje higijene - papirna galanterija

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1029-7-1-58-3-40/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA PRIJEDOR
IDB/JIB 4400715040002
Kontakt osoba/Služba za kontakt MAJA GRANDIĆ
Adresa Vožda Karađorđa 2
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 214-569
Faks (052) 211-503
Elektronska pošta javne.nabavke@domzdravljaprijedor.ba
Internet adresa www.domzdravljaprijedor.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Prijedor

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Nije primjenjivo

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka sredstava za održavanje higijene - papirna galanterija

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
Glavni rječnik
KodOpis
Glavni predmet33760000-5 Toaletni papir, maramice, peškiri i salvete

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno u konkurentskom zahtjevu

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6250,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Skladište naručioca, M. Milana Tepića bb, 79101 Prijedor

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do ispunjavanja svih elemenata ugovora, a ne duže od 12 mjeseci

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Detaljno u konkurentskom zahtjevu

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Detaljno u konkurentskom zahtjevu

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 14.09.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Prijedor, Vožda Karađorđa br.2, 79101 Prijedor, drugi
sprat, kancelarija br. 44
Datum i vrijeme 14.09.2023. 12:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Tenderska dokumentacija se preuzima direktno sa Portala javnih nabavki i ne može se dostavljati na druge
načine. Tendersku dokumentaciju sa Portala preuzima registrovani ponuđač lično. Neće se prihvatiti ponuda
ponuđača koji je preuzeo dokumentaciju na neki drugi način ili posredstvom nekog drugog registrovanog ponuđača.


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Glavni protokol
Adresa M.Milana Tepića bb
Poštanski broj 79000 Prijedor (sp bl)
Opština/Grad Prijedor (Prijedor)
Telefon (052) 232-599
Faks
Elektronska pošta
Internet adresa www.domzdravljaprijedor.baNAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: