Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 09:49

(aukcija) Nabavka tonera za štampače

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

807-7-1-68-3-56/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "RAD" D.D. TEŠANJ
IDB/JIB 4218317600003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Ismet Vrabac
Adresa Trg žrtava 3. avgusta br. 2
Poštanski broj 74260 Tešanj (bhp sa)
Općina/Grad Tešanj
Telefon (032) 650-566
Faks (032) 650-428
Elektronska pošta ismet.v@rad-tesanj.ba
Internet adresa www.rad-tesanj.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Tešanj

I 5.c. Djelatnost

Vodosnabdjevanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Mala vrijednost nabavke. Dodatna podjela na lotove bi smanjila zainteresovanost ponuđača za učešće u postupku nabavke i
samu konkurentnost. Ustanovljeno prilikom ispitivanja tržišta.

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

16000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Toneri za štampače

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Toneri i tinte za laserske štampače i ploter

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30125110-5 Toner za laserske štampače/faksimil uređaje

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

U skladu sa Obrascem za cijenu ponude

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Finansiranje iz sredstava ugovornog organa

III 4. Ograničenja za učešće

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

U skladu sa tenderskom dokumentacijom

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

11.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JP "RAD" d.d. Tešanj, Trg žrtava 3. avgusta broj 2, Tešanj, Upravna zgrada
preduzeća, soba broj 3.2
Datum i vrijeme 11.09.2023. 13:30

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: