Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 10:19

(poništenje aukcije) Nabavka i ugradnja blok-transformatora na Bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana Kakanj, Kakanj

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

1424-1-1-70-4-467/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv TERMOELEKTRANA "KAKANJ" KAKANJ
IDB/JIB 4200225150064
Kontakt osoba Amila Veispahić
Adresa Kakanj
Poštanski broj 72240 Kakanj (bhp sa)
Općina/Grad Kakanj
Telefon (032) 771-153
Faks (032) 771-025
Elektronska pošta n.sikira@epbih.ba
Internet adresa www.epbih.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Električna energija

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja blok-transformatora na Bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka i ugradnja blok-transformatora na Bloku 7 za potrebe Podružnice Termoelektrana "Kakanj" Kakanj, a sve u skladu s
tehničkom specifikacijom koja je sastavni dio tenderske dokumentacije

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 31170000-8 Transformatori

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

u skladu sa zahtjevima iz tenderske dokumentacije

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Mjesto isporuke robe je slijedeće: Transformator: prostor kod trafo - boksa; Ostala roba: Centralno skladište TE Kakanj.

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Rok za dostavu Izvedbenog projekta je 120 dana poslije potpisa ugovora. Rok za isporuku transformatora, opreme za
spajanje transformatora, rezervnih dijelova i proizvodne tehničke dokumentacije je 12 mjeseci od dana potpisa ugovora.
Rok za demontažu postojećeg i montažu novog energetskog transformatora je 90 dana od dana uvođenja u posao u TE
Kakanj. Rok za dostavu projekta izvedenog stanja je 60 dana od dana puštanja transformatora u rad

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Rješenjem URŽ-a broj JN2-01-07-1-1428-7/23 od 18.07.2023. godine poništava se Tenderske dokumentacija i Obavještenje
o nabavci broj 1424-1-1-70-3-206/23 od 31.03.2023. godine.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

18.07.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: