Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.08.2023. 12:35

(poništenje aukcije) Nabavka laboratorijskog materijala, lotovi: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 29.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

39-1-1-22-4-21/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU ZAVOD ZA HITNU MEDICINSKU POMOĆ KANTONA SARAJEVO
IDB/JIB 4200014530006
Kontakt osoba Ahmet Berilo
Adresa Kolodvorska 14
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 722-334
Faks (033) 655-939
Elektronska pošta info@hitnaks.ba
Internet adresa www.hitnaks.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Poništava se

Više lotova

II 2.a-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3,4,5,6,7

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski materijal

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski materijal za potrebe Zavoda

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za analizator Biotecenica BT-1500

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

16000

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13675,21

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa kontrolnog materijala za analizator Biotecenica BT-1500

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

13900

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

11880,34

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa kalibracionog materijala za analizator Biotecenica BT-1500

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

4.300,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3675,21

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za čišćenje aparata analizator Biotecenica BT-1500

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

7.500,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6410,26

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za imunoanalizator Ichroma II-BODITECH

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

24.700,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

21111,11

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za hematološki brojač SYSMEX XP300

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

11.000,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

9401,71

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
Ponude ponuđača su bile neprihvatljive

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

02.08.2023.ANEKS E


Broj lota koji se poništava

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala i dijelova za laboratoriju

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 38000000-5 Laboratorijska, optička i precizna oprema (osim naočala)

II Ukupna količina ili obim ugovora

16.300,00

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

13931,62

II 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

kao u TD

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna ponuda nije dostavljena u određenom krajnjem roku

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


VII 1. Datum poništenja

31.07.2023.
 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: