Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 12:22

(aukcija) Nabavka medicinskih dezinfekcionih sredstava

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1337-7-1-139-3-48/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA ZDRAVSTVENA USTANOVA DOM ZDRAVLJA SREBRENIK
IDB/JIB 4209361690002
Kontakt osoba/Služba za kontakt Mirela Husetović
Adresa Zlatnih ljiljana bb
Poštanski broj 75350 Srebrenik (bhp sa)
Općina/Grad Srebrenik
Telefon (035) 369-266
Faks (035) 369-265
Elektronska pošta domzdravlja.sr@bih.net.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Općinski nivo (FBIH),Srebrenik

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

4

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

NABAVKA MEDICINSKIH DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA PODIJELJENA U 4 LOTA

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

NABAVKA MEDICINSKIH DEZINFEKCIONIH SREDSTAVA

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

PREMA TD

III 4. Ograničenja za učešće

PREMA TD

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

PREMA TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

PREMA TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

PREMA TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

08.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto JZU Dom zdravlja Srebrenik,ul. Zlatnih ljiljana bb,75350 Srebrenik
Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:30

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

PONUDU MOGU DOSTAVITI SAMO PONUĐAČI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

POVIDON JODID 10 %

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

POVIDON JODID 10 %

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora
PREMA TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2840,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

magacin JZU Dom zdravlja Srebrenik

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:30


X Dodatne informacije

PONUDU MOGU DOSTAVITI SAMO PONUĐAČI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.


ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

DEZINFEKCIONO KONCENTROVANO SRED.DEZINFICIJENS,ANTISEPTIK ZA KOŽU,INSTRUMENTE I
PROSTOR.DJELOVANJE BAKTERICIDNO,TUBERKULOCIDNO I VIRUCIDNO

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

DEZINFEKCIONO KONCENTROVANO
SRED.DEZINFICIJENS,ANTISEPTIK ZA KOŽU,INSTRUMENTE I
PROSTOR.DJELOVANJE BAKTERICIDNO,TUBERKULOCIDNO I
VIRUCIDNO

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora
PREMA TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGACIN JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda


Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:30

X Dodatne informacije

PONUDU MOGU DOSTAVITI SAMO PONUĐAČI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.


ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

DEZINFEKCIONA SREDSTVA

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

DEZINFEKCIONA SREDSTVA

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora
PREMA TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGACIN JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:30


X Dodatne informacije

PONUDU MOGU DOSTAVITI SAMO PONUĐAČI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.


ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

KONCENTROVANO DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA RANE,OPEKOTINE,SLUZNICE

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

KONCENTROVANO DEZINFEKCIONO SREDSTVO ZA RANE,OPEKOTINE,SLUZNICE


II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33631600-8 Antiseptici i dezinficijensi

III Ukupna količina ili obim ugovora
PREMA TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

205,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

JEDNA GODINA

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

MAGACIN JZU DOM ZDRAVLJA SREBRENIK

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 08.09.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:00

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 11.09.2023. 10:30X Dodatne informacije

PONUDU MOGU DOSTAVITI SAMO PONUĐAČI KOJI SU TD PREUZELI PUTEM PORTALA JAVNIH NABAVKI.

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: