Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 31.08.2023. 16:23

(aukcija) Nabavka građevinskog materijala i alata za tekuće održavanja objekata i opreme za potrebe Centra

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 31.08.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

271-7-1-23-3-13/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA CENTAR ZA PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE
BANJA LUKA
IDB/JIB 4401725050002
Kontakt osoba/Služba za kontakt RADMILA VREBAC
Adresa Ulica Jovana Dučića broj 3
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 490-533
Faks (051) 214-754
Elektronska pošta vrtici1@blic.net
Internet adresa www.vrticibl.com

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Grad,Banja Luka

I 5.c. Djelatnost

Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Predmet nije podjeljen na lotove jer ugovorni organ nema tu mogućnost. Riječ je o nabavci građevinskog materijala
i sve stavke iz aneksa 2 su srodne i koriste se za razne popravke u objektima centra tako da i sam predmetni
postupak čini jednu cjelinu

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

40000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

nabavka građevinskog materijala i alata za tekuće održavanja objekata i opreme za potrebe Centra

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44190000-8 Razni građevinski materijali 2 / 4

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

40.000,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

vrtići Centra ovlaštenim radnicima

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

30 dana od dana prijema fakture

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

kao u TD, u skladu sa članom 46. ZJN BiH

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

kao u TD, u skladu sa članom 47. ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

kao u TD, u skladu sa članom 49. ZJN BiH

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

07.09.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 21.09.2023. 10:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Jovana Dučića 3 78000 Banja Luka
Datum i vrijeme 21.09.2023. 11:00

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: