Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 28.09.2023. 16:24

(aukcija) Nabavka laboratorijskog pribora od plastike

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 28.09.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

29347-1-1-57-3-29/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv INSTITUT ZA GENETIČKO INŽENJERSTVO I BIOTEHNOLOGIJU
IDB/JIB 4200494560210
Kontakt osoba/Služba za kontakt Almin Marušić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 8.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-926
Faks
Elektronska pošta ingeb@ingeb.unsa.ba
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. DjelatnostObrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijski pribor od plastike

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Laboratorijski pribor od plastike

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu
Dodatni predmet(i) 33192500-7 Epruvete

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

12.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2023. 09:45

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Zmaja od Bosne 8; UNSA-Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju
Datum i vrijeme 18.10.2023. 10:00


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Almin Marušić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 8.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-926
Faks
Elektronska pošta ingeb@ingeb.unsa.ba
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Almin Marušić
Adresa ul. Zmaja od Bosne br. 8.
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Novo Sarajevo (Sarajevo)
Telefon (033) 220-926
Faks
Elektronska pošta ingeb@ingeb.unsa.ba
Internet adresaANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sterilne pločice za kultivaciju ćelija

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Sterilne pločice za kultivaciju ćelija

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192500-7 Epruvete

III Ukupna količina ili obim ugovora
4 paketa; 400 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

2000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2023. 09:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Pločice za real time PCR

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Pločice za real time PCR

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192500-7 Epruvete

III Ukupna količina ili obim ugovora
20 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2023. 09:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2023. 10:00ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Plastične tubice raznih volumena

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Plastične tubice raznih volumena

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33192500-7 Epruvete

III Ukupna količina ili obim ugovora
4 paketa; 500 komada

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

150,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

1 godina

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Univerzitet u Sarajevu - Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 12.10.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 18.10.2023. 09:45

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 18.10.2023. 10:00
 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: