Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 29.09.2023. 11:01

(HR) Nabavka ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupak I. dio)

Izvor: Official Journal of the European Union, 29.09.2023.

Hrvatska-Zagreb: Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal

2023/S 188-585762

Obavijest o nadmetanju

 

Roba


Pravna osnova:
Direktiva 2014/24/EU

 

 

Odjeljak I: Javni naručitelj

 

I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB
Nacionalni registracijski broj: 46377257342
Poštanska adresa: Kišpatićeva 12
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Osoba za kontakt: Tomislav Stančin
E-pošta: tomislav.stancin@kbc-zagreb.hr
Telefon: +385 12368722
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: https://www.kbc-zagreb.hr/
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Osijek
Nacionalni registracijski broj: 89819375646
Poštanska adresa: Ul. Josipa Huttlera 4
Mjesto: Osijek
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 31000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kbco.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbco.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Rijeka
Nacionalni registracijski broj: 40237608715
Poštanska adresa: Krešimirova 42
Mjesto: Rijeka
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 51000
Država: Hrvatska
E-pošta: javna-nabava@kbc-rijeka.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbc-rijeka.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Split
Nacionalni registracijski broj: 51401063283
Poštanska adresa: Spinčićeva 1
Mjesto: Split
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 21000
Država: Hrvatska
E-pošta: office@kbsplit.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsplit.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice
Nacionalni registracijski broj: 84924656517
Poštanska adresa: Vinogradska cesta 29
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kbcsm@kbcsm.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbcsm.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica Dubrava
Nacionalni registracijski broj: 32206148371
Poštanska adresa: Avenija Gojka Šuška 6
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnatelj@kbd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbd.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar
Nacionalni registracijski broj: 54896856295
Poštanska adresa: Županijska 35
Mjesto: Vukovar
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 32000
Država: Hrvatska
E-pošta: posta@ob-vukovar.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.ob-vukovar.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica „Sveti Duh“
Nacionalni registracijski broj: 65119154523
Poštanska adresa: Ul. Sveti Duh 64
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: kb@kbsd.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kbsd.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Karlovac
Nacionalni registracijski broj: 95156346215
Poštanska adresa: Dr. Andrije Štampara 3
Mjesto: Karlovac
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 47000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@bolnica-karlovac.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnica-karlovac.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Klinička bolnica „Merkur“
Nacionalni registracijski broj: 25883882856
Poštanska adresa: Zajčeva 19
Mjesto: Zagreb
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: ravnateljstvo@kb-merkur.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.kb-merkur.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Varaždin
Nacionalni registracijski broj: 59638828302
Poštanska adresa: Ivana Meštrovića 1
Mjesto: Varaždin
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 42000
Država: Hrvatska
E-pošta: bolnica@obv.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obv.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica Pula
Nacionalni registracijski broj: 16089706543
Poštanska adresa: Zagrebačka 30
Mjesto: Pula
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 52100
Država: Hrvatska
E-pošta: obpula@obpula.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.obpula.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća županijska bolnica Požega
Nacionalni registracijski broj: 40589450667
Poštanska adresa: Osječka 107
Mjesto: Požega
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 34000
Država: Hrvatska
E-pošta: info@pozeska-bolnica.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.pozeska-bolnica.hr
I.1)Naziv i adrese
Službeni naziv: Opća bolnica “Dr. Josip Benčević” Slavonski Brod
Nacionalni registracijski broj: 91554844265
Poštanska adresa: Andrije Štampara 42
Mjesto: Slavonski Brod
NUTS kod: HR Hrvatska
Poštanski broj: 35000
Država: Hrvatska
E-pošta: opca-bolnica-sb@sb.t-com.hr
Internetska(-e) adresa(-e):
Glavna adresa: www.bolnicasb.hr
I.2)Podaci o zajedničkoj nabavi
Ugovorom je obuhvaćena zajednička nabava
I.3)Komunikacija
Dokumentacija o nabavi dostupna je besplatno i može joj se u potpunosti pristupiti izravno i neograničeno na: https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2023/S+0F2-0040472
Dodatne informacije dostupne su na prethodno navedenoj adresi
Ponude ili zahtjevi za sudjelovanje moraju se podnijeti elektronički na: https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4)Vrsta javnog naručitelja
Tijelo kojime se upravlja na temelju javnog prava
I.5)Glavna djelatnost
Zdravstvo

 

Odjeljak II: Predmet

 

II.1)Opseg nabave
II.1.1)Naziv:

 

Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupak I. dio)

 

Referentni broj: 1.1.2.A.23
II.1.2)Glavna CPV oznaka
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.1.3)Vrsta ugovora
Roba
II.1.4)Kratak opis:

 

Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj (ponovljeni postupak I. dio)

 

II.1.5)Procijenjena ukupna vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 964 908.00 EUR
II.1.6)Podaci o grupama
Ovaj ugovor podijeljen je na grupe: da
Ponude se mogu podnijeti za sve grupe
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa predmeta nabave 30

 

Grupa br.: 1
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR Hrvatska
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 574 357.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa predmeta nabave 31

 

Grupa br.: 2
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 341 504.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci
II.2)Opis
II.2.1)Naziv:

 

Grupa predmeta nabave 34

 

Grupa br.: 3
II.2.2)Dodatne šifre CPV-a
33141000 Jednokratni nekemijski medicinski potrošni materijal i hematološki potrošni materijal
II.2.3)Mjesto izvršenja
NUTS kod: HR05 Grad Zagreb
Glavna lokacija ili mjesto izvršenja:

 

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12

 

II.2.4)Opis nabave:

 

Nabava ugradbenog i potrošnog materijala za intervencijsku radiologiju za zdravstvene ustanove u Republici Hrvatskoj

 

II.2.5)Kriteriji za dodjelu
Niže navedeni kriteriji
Kriterij kvalitete - Naziv: Rok isporuke / Ponder: 10%
Cijena - Ponder: 90%
II.2.6)Procijenjena vrijednost
Vrijednost bez PDV-a: 49 047.00 EUR
II.2.7)Trajanje ugovora, okvirnog sporazuma ili dinamičkog sustava nabave
Trajanje u mjesecima: 24
Ovaj ugovor podložan je obnavljanju: ne
II.2.10)Podaci o varijantama
Varijante su dopuštene.: ne
II.2.11)Podaci o opcijama
Opcije: ne
II.2.13)Podaci o fondovima Europske unije
Nabava je povezana s projektom i/ili programom koji se financira iz fondova Europske unije: ne
II.2.14)Dodatni podaci

 

Odjeljak III: Pravni, gospodarski, financijski i tehnički podaci

 

III.1)Uvjeti sudjelovanja
III.1.1)Sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti, uključujući zahtjeve koji se odnose na upis u strukovne ili obrtne registre
Popis i kratki opis uvjeta:

 

Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana

 

III.1.2)Ekonomska i financijska sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi
III.1.3)Tehnička i stručna sposobnost
Kriteriji za odabir kako je navedeno u dokumentaciji o nabavi

 

Odjeljak IV: Postupak

 

IV.1)Opis
IV.1.1)Vrsta postupka
Otvoreni postupak
IV.1.3)Podaci o okvirnom sporazumu ili dinamičkom sustavu nabave
Nabava uključuje uspostavu okvirnog sporazuma
Okvirni sporazum s jednim gospodarskim subjektom
IV.1.8)Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi (GPA)
Nabava je obuhvaćena Sporazumom o javnoj nabavi: ne
IV.2)Administrativni podaci
IV.2.2)Rok za dostavu ponuda ili zahtjeva za sudjelovanje
Datum: 02/11/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
IV.2.3)Procijenjeni datum slanja poziva na dostavu ponuda ili na sudjelovanje odabranim natjecateljima
IV.2.4)Jezici na kojima se mogu dostaviti ponude ili zahtjevi za sudjelovanje:
Hrvatski
IV.2.6)Minimalni rok valjanosti ponude
Trajanje u mjesecima: 6 (od isteka roka za dostavu ponuda)
IV.2.7)Uvjeti za otvaranje ponuda
Datum: 02/11/2023
Lokalno vrijeme: 12:00
Mjesto:

 

KBC Zagreb, Kišpatićeva 12, Upravna zgrada, 3 kat, Soba 24

 

 

Odjeljak VI: Dopunski podaci

 

VI.1)Podaci o obnavljanjima
Ova nabava će se ponavljati.: ne
VI.2)Podaci o elektroničkim tijekovima rada
Prihvaćaju se elektronički računi
Upotrebljavat će se elektroničko plaćanje
VI.3)Dodatni podaci:
VI.4)Postupci pravne zaštite
VI.4.1)Tijelo nadležno za postupak pravne zaštite
Službeni naziv: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Poštanska adresa: Ulica grada Vukovara 23
Mjesto: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
E-pošta: dkom@dkom.hr
Telefon: +385 14559930
Telefaks: +385 14559933
Internetska adresa: www.dkom.hr
VI.5)Datum slanja ove obavijesti:
26/09/2023

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: