Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2023. 09:28

(aukcija) Nabavka medicinske opreme

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1125-1-1-301-3-228/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JAVNA USTANOVA OPĆA BOLNICA "PRIM. DR ABDULAH NAKAŠ"
IDB/JIB 4200288400001
Kontakt osoba/Služba za kontakt Nedžad Imamović
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-485
Faks (033) 285-485
Elektronska pošta edina.zehak@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Kanton Sarajevo

I 5.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

17

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Medicinska oprema

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?


Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji.

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Dato u TD

III 4. Ograničenja za učešće

Obavezni uslovi za učešće iz člana 45. Zakona o javnim nabavkama, a dokazi definisani detaljno u tenderskoj dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dato u TD

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Dato u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Dato u TD

III 9. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

17.11.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 7. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Prostor za sastanke –
ulaz u Odsjek za transfuzijsku medicinu i AKAZ, I sprat Upravne zgrade,
Kranjčevićeva 12, Sarajevo
Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Majida Frljak
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-110
Faks (033) 285-472
Elektronska pošta majida.frljak@obs.ba
Internet adresa www.obs.ba

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Nedžad Imamović
Adresa Kranjčevićeva 12
Poštanski broj 71000 Sarajevo (bhp)
Općina/Grad Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telefon (033) 285-419
Faks (033) 285-472
Elektronska pošta sef.elektro@obs.ba
Internet adresa www.obs.baANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Sterilna laminarna komora

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Suhi sterilizator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

17000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Monitor sa centralnom jedinicom

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25600,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bronhoskop

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

86000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Uređaj sa sterilizaciju bronhoskopa

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

50000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Monitor za 24-satni holter monitoring

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

EKG aparat

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

15300,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Defibrilator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

58000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

9


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Mikroskop

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

60000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

10


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Transportni respirator

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

11


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Set instrumenata za opću hirurgiju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

12


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Bazični laparoskopski set

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

47000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

13


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Histeroskop

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

34200,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

14


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Invalidska kolica

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18400,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

15


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Antidekubitalni dušeci

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

168000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

16


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Transportni ležeći kreveti

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

18000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30ANEKS B


Broj lota

17


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Brza freza za ortopediju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33100000-1 Medicinska oprema

III Ukupna količina ili obim ugovora
Dato u TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

42700,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Ugovor se zaključuje na period do izvršenja ugovornih obaveza, a najduže 120 (stotinudvadeset) dana

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Javna ustanova Opća bolnica „Prim. dr. Abdulah Nakaš“, Kranjčevićeva broj 12, Sarajevo

VII Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

Rok za preuzimanje tenderske 17.11.2023.
dokumentacije

VIII Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 24.11.2023. 14:30

IX Rok za otvaranje ponuda

Datum i vrijeme 24.11.2023. 15:30INTERNATIONAL NOTICE - SUMMARY


PART I: CONTRACTING AUTHORITY


I 1. Contracting authority data

Name General Hospital "Prim. dr. Abdulah Nakaš"
UIN 4200288400001
Contact person Nedžad Imamović
Address Kranjčevićeva 12
Postal code 71000 Sarajevo (bhp)
Municipality/City Sarajevo Centar (Sarajevo)
Telephone (033) 285-485
Fax number (033) 285-485
Email address edina.zehak@obs.ba
Website address www.obs.ba

I 3. Type of the contracting authority, level and main activity

I 3.a. Type of contracting authority

The Legal entity referred to in the Article 4 (1), subsection b) of the PPL

I 3.b. Level of government where contracting authority belong to

Canton level,Sarajevo Canton

I 3.c. Main activity of contracting authority

Health

PART II: OBJECT OF THE CONTRACT


II 1. Type of the contract

Goods, Purchase

II 1.a. Title of the object of the contract

medical equipment

II 1.b. Description of the object of the contract

medical equipment

II 1.c. Common procurement vocabulary (CPV)
  Main vocabulary
Code Description
Main object 33000000-0 Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

II 1.d. Total quantity (number of units) or scope of the contract
Mentioned in the tender documents

PART III: PROCEDURE


III 1. Type of procedure

Open procedure

III 2. Conditions for obtaining tender documents

III 2.a. Tender documents published on the public procurement portal?

Yes

III 2.b-1. Obtainable until
Lot number Name Date
1 Sterilna laminarna komora 1 17.11.2023.
2 Suhi sterilizator 1 17.11.2023.
3 Monitor sa centralnom jedinicom 1 17.11.2023.
4 Bronhoskop 1 17.11.2023.
5 Uređaj sa sterilizaciju bronhoskopa 1 17.11.2023.
6 Monitor za 24-satni holter monitoring 1 17.11.2023.
7 EKG aparat 1 17.11.2023.
8 Defibrilator 1 17.11.2023.
9 Mikroskop 1 17.11.2023.
10 Transportni respirator 17 17.11.2023.
11 Set instrumenata za opću hirurgiju 17 17.11.2023.
12 Bazični laparoskopski set 17 17.11.2023.
13 Histeroskop 17 17.11.2023.
14 Invalidska kolica 17 17.11.2023.
15 Antidekubitalni dušeci 17 17.11.2023.
16 Transportni ležeći kreveti 17 17.11.2023.
17 Brza freza za ortopediju 17 17.11.2023.

III 3. Do you intend to use the e-auction?

Yes

III 4.a. Deadline and address for receipt of tenders/requests to participate
Lot number Name Date and time
1 Sterilna laminarna komora 2 24.11.2023. 14:30
2 Suhi sterilizator 2 24.11.2023. 14:30
3 Monitor sa centralnom jedinicom 2 24.11.2023. 14:30
4 Bronhoskop 2 24.11.2023. 14:30
5 Uređaj sa sterilizaciju bronhoskopa 2 24.11.2023. 14:30
6 Monitor za 24-satni holter monitoring 2 24.11.2023. 14:30
7 EKG aparat 2 24.11.2023. 14:30
8 Defibrilator 2 24.11.2023. 14:30
9 Mikroskop 2 24.11.2023. 14:30
10 Transportni respirator 24 24.11.2023. 14:30
11 Set instrumenata za opću hirurgiju 24 24.11.2023. 14:30
12 Bazični laparoskopski set 24 24.11.2023. 14:30
13 Histeroskop 24 24.11.2023. 14:30
14 Invalidska kolica 24 24.11.2023. 14:30
15 Antidekubitalni dušeci 24 24.11.2023. 14:30
16 Transportni ležeći kreveti 24 24.11.2023. 14:30
17 Brza freza za ortopediju 24 24.11.2023. 14:30
 
Address and place General Hospital "Prim. dr. Abdulah Nakaš"


III 5. Submitting offer through e-Procurement system?

No

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: