Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 03.10.2023. 10:49

(poništenje aukcije) Nabavka rezervnih dijelova mašine za rezanje uglja-Kombajn SL 300 Eickhoff-elektro dijelovi

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 03.10.2023.
OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

165-1-1-126-4-189/23


ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv RUDNIK MRKOG UGLJA "BREZA" D.O.O. BREZA
IDB/JIB 4218303300007
Kontakt osoba Edina Terzić
Adresa Branilaca grada b.b.
Poštanski broj 71370 Breza (bhp sa)
Općina/Grad Breza
Telefon (032) 781-559
Faks (032) 781-559
Elektronska pošta javnenabavke@rmubreza.ba
Internet adresa www.rmubreza.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Sektorski ugovorni organ iz člana 5. ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Federacija Bosne i Hercegovine

I 2.c. Djelatnost

Traženje i vađenje uglja i drugih čvrstih goriva

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Rezervni dijelovi mašine za rezanje uglja- Kombajn SL 300 Eickhoff- elektro dijelovi

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 43613100-4 Dijelovi mašina za rezanje uglja

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Prema tenderskoj dokumentaciji

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Centralni magacin RMU "Breza" d.o.o. Breza, Ul. Branilaca grada bb, 71 370 Breza

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 ( dvanaest) mjeseci

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 4. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

III 5. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Da

III 6. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

III 8. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Dokazivi razlozi koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne
nabavke:
S obzirom da je ponuđač "SIMING" d.o.o. Slovenija pisanim putem odustao od potpisivanja ugovora, i da je u predmetnom
postupku prihvatljiva jedna ponuda, odnosno ne postoji drugorangirani ponuđač, u skladu sa čl.69 stav(3) Zakona o javnim
nabavkama BiH Ugovorni organ otkazuje postupak javne nabavke.

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

29.09.2023.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: