Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 13.10.2023. 11:19

(aukcija) Nabavka arhivskih kutija sa naljepnicama

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 13.10.2023.
OBAVIJEST O NABAVI

870-1-1-115-3-122/23


ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv GRAD VISOKO
IDB/JIB 4218275170003
Kontakt osoba/Služba za kontakt Seid Burić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-500
Faks (032) 738-330
Elektronička pošta gradonacelnik@visoko.gov.ba
Internet adresa www.visoko.gov.ba

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina

Općinska razina (FBIH),Visoko

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 2.d. Obrazloženje nedjeljenja postupka na lotove

Priproda predmeta nabavke ne dozvoljava podjelu na lotove

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka arhivskih kutija sa naljepnicama

II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka arhivskih kutija sa naljepnicama, detaljno prema Specifikaciji koja se nalazi u prilogu ove
Tenderske dokumentacije.

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabave (JRJN)
  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30199500-5 Kutije za arhiviranje, pladnji za pisma, kutije za spremanje i slični predmeti

II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

Detaljno prema Specifikaciji roba

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7980,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Gradska uprava Visoko, Alije Izetbegovića 12 A, Grad Visoko

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

20 kalendarskih dana od dana potpisivanja

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Budžet Grada Visoko za 2023. godinu

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Obvezni uvjeti za sudjelovanje iz članka 45. Zakona o javnim nabavama, a dokazi definiranii detaljno u tenderskoj
dokumentaciji.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Član 46. ZJN

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

-

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

-

III 9. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Rok za preuzimanje tenderske dokumentacije

20.10.2023.

IV 4. Provođenje postupka elektronskim putem?

Ne

IV 5. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Da

IV 6. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 7. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 03.11.2023. 12:00

IV 8. Rok za otvaranje ponuda

Adresa i mjesto Alije Izetbegovića 12 A, Visoko - Mala sala Grada Visoko
Datum i vrijeme 03.11.2023. 12:15

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

-


ANEKS A


I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Seid Burić
Adresa Alije Izetbegovića 12A
Poštanski broj 71300 Visoko (bhp sa)
Općina/Grad Visoko
Telefon (032) 732-556
Faks
Elektronička pošta nabavke.visoko@gmail.com
Internet adresa www.visoko.gov.ba

 

NAPOMENA:Tenderska dokumentacija je objavljena i dostupna na Portalu javnih nabavki www.ejn.gov.ba.
Da bi ponuđač bio učesnik u datom postupku javne nabavke (član 55. ZJN BiH), potrebno je da istu preuzme sa portala JN(ejn.gov.ba). sa svojim korisničkim podacima.
Za sva dodatna pitanja i nejasnoće obratite se odjelu Tendera: tenderi@akta.ba.
Tenderska Dokumentacija

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: