Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 10:22

(poništenje poziva) Nabavka vakcina i seruma

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O PONIŠTENJU POSTUPKA NABAVKE

390-1-1-166-4-15/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
IDB/JIB 4400963610001
Kontakt osoba Zora Bilić
Adresa Jovana Dučića 1
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 491-600
Faks (051) 215-751
Elektronska pošta info@phi.rs.ba
Internet adresa www.phi.rs.ba

I 2. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 2.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 2.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 2.c. Djelatnost

Zdravstvo

I 3. Zajednička nabavka

Ne

I 4. Nabavka u ime drugih ugovornih organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

3

II 2.b. Poništava se

Svi lotovi

II 2.b-1. Redni brojevi lotova koji se poništavaju

1,2,3

II 3. Da li se namjeravao zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima se namjeravao zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

78573,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka vakcina i seruma

II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Ponovljeni postupak nabavke vakcina i seruma za tri lota

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: POSTUPAK


III 1. Vrsta postupka

Otvoreni postupak

III 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

III 3. Da li se namjeravala koristiti e-aukcija?

Ne

III 4. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

III 6. Da li je objavljeno obavještenje o uspostavljanju sistema kvalifikacije?

Ne


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Antirabični serum 300 IJ

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Antirabični serum 300 IJ- preporučeno bočica od 2 ml, (u 1 ml bude 150 IJ)- a doze su 20 IJ po kg TT

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Vakcine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

110

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

73260,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.4.2016.

V 2. Broj primljenih ponuda

1


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Polisaharidna vakcina protiv pneumokoka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Polisaharidna vakcina protiv pneumokoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Vakcine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

75

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

3834,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.4.2016.


ANEKS E


Broj lota koji se poništava

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Vakcina protiv meningokoka

I 2. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Vakcina protiv meningokoka

I 3. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu
njegu
Dodatni predmet(i) 33651600-4 Vakcine

II Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

60

II 1. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

1479,00

II 2. Trajanje okvirnog sporazuma

3 Godina(e)

II 3. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JZU Institut za javno zdravstvo, Jovana Dučića 1

III Potkriteriji

R.br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

ODJELJAK IV: RAZLOG PONIŠTENJA

Nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku


ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE


V 1. Datum poništenja

21.4.2016.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: