Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 10.05.2016. 12:34

Nabavka betona MB-20 i MB-30

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 10.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

223-7-1-4-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JP "KOMUNALNO" A.D. PALE
IDB/JIB 4400564320008
Kontakt osoba Gorica Simovic
Adresa Trifka Grabeza br.9
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Općina/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 202-610
Faks (057) 223-465
Elektronska pošta komunalno.pale@paleol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Općinski nivo (RS),Pale (RS)

I 5.c. Djelatnost

Zaštita okoline

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka betona MB-20 i MB-30


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka betona MB-20 MB-30

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44111200-3 Cement


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

15.000,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

12820,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Isporuka betona marke MB-20 MB-30 ce se izvrsiti do isporu;eme ugovorene kolicine prema potrebama i dinamici
izvodjenja radova

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

Do isporuke ugovorene kolicine predmetne robe

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

cl.48 i cl.49

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

cl.47

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

cl.49

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

27.5.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 27.5.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 27.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto Trifka Grabeza br.9

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije se mogu dobiti na tel.057223259,kontakt osoba Gorica Simovic

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: