Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 12.05.2016. 08:31

Javni poziv za dostavu terminalne SHDSL opreme radi provjere usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma

Izvor: Akta.ba, 12.05.2016.

BH Telecom d.d. Sarajevo radi na unapređenju usluga za poslovne korisnike, unutar kojeg će se vršiti testiranje SHDSL CPE (Eng. Customer Permises Equipment). Sva CPE oprema koja se bude testirala prema kriterijima ovog javnog poziva, mora biti kompatibilna sa postojećom pristupnom opremom (DSLAM/MSAN) instaliranom u mreži BH Telecoma.

Nakon završenog testiranja, za svaki uređaj koji bude u potpunosti ispunio sve tehničke uslove, biće izdata potvrda o usaglašenosti sa pristupnim sistemima BH Telecoma. Ova aktivnost odnosi se isključivo na tip terminalne opreme navedene u ovom javnom pozivu.

Potvrde o usaglašenosti uređaja sa pristupnim sistemima BH Telecoma koristit će se kao sastavni dio dokumentacije ponuđača u postupcima nabavke terminalne SHDSL opreme i bit će obavezujući dio dokumentacije ponuđača. Potvrde o usaglašenosti će važiti isključivo za tip i verziju hardvera i softvera (firmver i ostale softverske komponente uređaja) uređaja koji se dostavi na testiranje. Za svaku novu verziju hardvera ili softvera potrebno je dobiti novu potvrdu o usaglašenosti. Rok važenja Potvrde o usaglašenosti je 1 (jedna) godina. Po isteku ovog roka dobavljač je dužan ponovo pokrenuti postupak testiranja. Ukoliko se nakon izdavanja potvrde o usaglašenosti izvrše određene promjene u pristupnim sistemima BH Telecoma (upgrade ili dodavanje dodatnih funkcionalnosti) unutar perioda važenja potvrde o usaglašenosti uređaja, BH Telecom će obavijestiti ponuđače i prema potrebi zatražiti ponovni postupak testiranja.

Ovim putem Vas pozivamo da dostavite CPE uređaje koji odgovaraju traženim spefikacijama navedenim u ovom javnom pozivu, na adresu:

BH Telecom d.d.Sarajevo

Direkcija ID za TIRS

Franca Lehara 7, Sarajevo

sa naznakom:“SHDSL CPE oprema za testiranje“.

 

Javni poziv ostaje otvoren 2 (dva) mjeseca od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja.

Uređaje, minimalno 1 komad, je potrebno dostaviti u originalnom, kompletnom pakovanju, što uključuje: adapter za napajanje, sve potrebne kablove, softver za konfiguraciju i upravljanje uređajem, tehničku dokumentaciju, tabelu odnosa linijske brzine u odnosu na dužinu 0.4mm i 0,6mm parica, detaljan user manual za konfiguraciju uređaja i ostale elemente potrebne za uspješno testiranje.

Takođe je potrebno navesti sljedeće podatke:

- Proizvođač opreme sa kontakt podacima za tehničku podršku

- Model (kodna oznaka uređaja koja se koristi prilikom dostavljanja ponude BH Telecom-u)

- Softverska verzija na uređaju

- Hardverska verzija za uređaj

- Serijski broj

Testiranje opreme će se vršiti u propisanom radnom vremenu BH Telecom-a od 7:30h do 16:00h i u tom vremenu će biti omogućen dolazak predstavnika proizvođača opreme.

Dostavljena oprema će biti vraćena u roku ne kraćem od 30 i ne dužem od 60 dana. Opremu je moguće dostaviti i preuzeti lično.

U slučaju nedobivanja certifikata o kompatibilnosti terminalne opreme sa pristupnim sistemima BH Telecoma u zadanom roku, ponuđač može predati dokument u kojem će naznačiti da želi nastaviti certifikaciju sa istim uređajem koji je bio predmet certifikacije u prethodnom periodu.

CJELOKUPNA TEHNIČKA SPECIFIKACIJA OPREME PO JAVNOM POZIVU ZA DOSTAVU TERMINALNE SHDSL OPREME RADI PROVJERE USAGLAŠENOSTI SA PRISTUPNIM SISTEMIMA BH TELECOMA ĆE BITI OBJAVLJENA NA WEB PORTALU BH TELECOMA.

Za više informacija možete se obratiti putem e-maila: cpe.certifikacija@bhtelecom.ba

 

 

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA CPE SHDSL UREĐAJE KOJI SU PREDMET JAVNOG POZIVA:

Terminalni uređaji koji su predmet ovog javnog poziva moraju zadovoljiti sljedeće minimalne karakteristike:

Namjena i opšte karakteristike

· CPE SHDSL „bridge“ uređaj namijenjen poslovnim korisnicima koji svojim karakteristikama ispunjava kriterije raspoloživosti i pouzdanosti u radu 24/7/365

· Uređaj mora imati SHDSL port sa mogućnošću ATM/EFM bondiranja do 4 parice i podržavati simetrični bandwidth brzina do minimalno 20Mbps, uz interoperabilnost sa postojećim MSAN/DSLAM uređajima u mreži BH Telecoma (po mogućnosti dostaviti listu interoperabilnih MSAN/DSLAM uređaja)

· Uređaj mora podržati udaljeni pristup i upravljanje bez ograničenja u pogledu administracije, sa zaštitom pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu putem korisničkog imena i lozinke

· Uređaj mora podržati transparentan prenos QoS markacije.

 

Portovi

· 1x WAN port: ITU-T G.991.2 SHDSL/G.SHDSL.bis za 4-parično ATM/EFM bondiranje, simetričnog bandwidth-a brzina do minimalno 20Mbps

· 4x ethernet LAN porta: 10/100 Base-T (IEEE 802.3 Ethernet), sa osobinama nezavisnog upravljanja portovima, Auto-negotiating full/half duplex, Auto-MDI/MDIX, RJ-45 konektori

· 1x Managementinterfejs: Ethernetiliserijskiili mogućnost pristupa preko jednog od Ethernet LAN portova za inicijalnu konfiguraciju

· Mogućnost automatskog i manuelnog podešavanja linijske brzine WAN/SHDSL porta u koracima od minimalno 64Kbit/s, handshakinguskladusaITUG.994.1 (automatskougovaranjebrzineprenosa) ifiksnabrzinaprenosa

· Mogućnost detekcije/testiranja grešaka.

 

Switching

· Managed switching, uz mogućnost pridruživanja svakom pojedinačnom LAN Ethernet portu zasebnog VLAN-a kroz poseban VC (minimalno 4 VC-a).

· Port-based VLAN

· IEEE 802.1 vlan tagging                                                                                                   

· IEEE 802.1 vlan trunking

· IEEE 802.1 transparent bridging

· MAC filtering

· Prenos paketa veličine minimalno do 1600B.

 

Quality of Service (QoS)

· Mogućnost transparentnog prenošenja 802.1p CoS markiranog korisničkog saobraćaja.

 

Upravljanje i održavanje

· Moraju biti podržani lokalni i udaljeni pristup protokolima Telnet, SNMP i HTTP/ HTTPS za upravljanje uređajima (svi navedeni)

· Password protection - zaštita pristupa uređaju, konfiguraciji i konfiguracionom fajlu

· Configuration and software back-up and restore

· TFTP/FTP client download/upload

·  Event logging

· Uvid u performanse linije, a po mogućnosti i uređaja.

 

Napajanje

· 220V, 50Hz sa standardnim Euro napojnim priključkom.

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PODIJELI: