Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 16.05.2016. 13:27

Nabavka PVC prozora

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 16.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

7789-7-1-2-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JU OŠ "Omer Maksumić" Podvelež
IDB/JIB 4227191900005
Kontakt osoba Šaban Jelovac
Adresa Podvelež
Poštanski broj 88206 Podvelež (bhp sa)
Općina/Grad Mostar
Telefon (036) 560-291
Faks (036) 560-291
Elektronska pošta ospodvelez@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Kantonalni nivo,Hercegovačko-neretvanski kanton

I 5.c. Djelatnost


Obrazovanje

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka PVC prozora.


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Predmet ovog postupka je nabavka PVC prozora. Nabavka materijala, izrada i ugradnja PVC vanjskih otvora u bijeloj boji,
ostakljenih Love-e 4+16+4. PVC otvori se trebaju raditi od petokomornih profila ugradbene debljine 70mm. Svi ugrađeni
okovi moraju imati ateste koji su u skadu sa standardima EU-a, EN 14351-1:2006i normi BAS EN 14321-1:2007 koji su
sastavni dio Pravilnika o tehničkim osobinama vrata i prozora (sl. novine F BiH 6/09 od 2.2.2009.) oznaka i naziv iz JRJN:
44221100-6

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 44221100-6 Prozori


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

11 komada PVC prozora

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

6700,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Podvelež bb 88206 Podvelež Mostar

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

30 dana o dana potpisivanja ugovora

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

plaćanje izabranom ponuđaču izvršit će se u roku od 90 dana od dana dostavljanja računa

III 4. Ograničenja za učešće

nema

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

da je ponuđač u protekele dvije godine uspješno izvrši dva ugovora u isporuci PVC prozora

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

da je pozitivno poslovao u poljednje dvije godine
da račun nije bio blokiran zadnjih 6 mjeseci

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

dva ili više ugovora o isporuci PVC prozora

III 8. Rezervisan ugovor

Da.
Ugovor rezervisan samo za kandidate, odnosno ponuđače koji zapošljavaju, u odnosu na ukupan broj zaposlenih, više od
50% lica s invaliditetom, a koji ne mogu obavljati poslove u normalnim uslovima.

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

30.5.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informacijsko obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 30.5.2016. 11:30:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 30.5.2016. 12:00:00
Adresa i mjesto OŠ "Omer Maksumić" Podvelež

ODJELJAK V: DODATNE INFORMACIJE

troškove pripreme ponude i podnošenje ponude u cjelosti snosi ponuđač. Tenderska dokumentacija se može preuzeti na
web stranici agencije za javne nabavke.

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: