Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 09:25

Nabavka prehrambenih artikala za potrebe kuhinje

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2016.

OBAVIJEST O NABAVI

5784-7-1-1-3-1/16ODJELJAK I: UGOVORNO TIJELO


I 1. Podaci o ugovornom tijelu

Naziv Javna ustanova "Dječji vrtić" Vitez
IDB/JIB 4236229470009
Kontakt osoba Ljliljana Kovač
Adresa Hrvatskih Branitelja b.b.
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-424
Faks (030) 711-424
Elektronička pošta kovac.ljiljana@gmail.com
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za dodatne informacije

I 5. Vrsta ugovornog tijela, razina i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz članka 4. stavak (1) točka a) ZJN

I 5.b. Razina


Općinska razina (FBIH),Vitez

I 5.c. Djelatnost

Izvršna vlast

I 6. Zajednička nabava

Ne

I 7. Nabava u ime drugih ugovornih tijela?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuditelja sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

18 Mjesec(i)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

20000,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

NABAVA ROBA – PREHRAMBENI ARTIKLI ZA POTREBE KUHINJE DJEČJEG VRTIĆA U VITEZU


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Predmet ovog postupka je nabava robe – prehrambenih artikala za potrebe kuhinje dječjeg vrtića u općini Vitez, na temelju
potreba Ugovornog tijela. Sredstva potrebna za realizaciju predmetnog postupka su osigurana u Proračunu vrtića.
 

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 15800000-6 Razni prehrambeni proizvodi


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavi

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavi (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

Detaljan opis količina predmetnih radova se nalazi u Aneksu IV tenderske dokumentacije (tehnička specifikacija).

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

JU Dječji vrtić „Vitez“ - Vitez

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva jamstvo za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtijeva garancija za izvršenje ugovora?

Da.
Detaljne informacije i zahtjevi dati u tenderskoj dokumentaciji

III 3. Bitni uvjeti finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Kao u TD.

III 4. Ograničenja za sudjelovanje

Kao u TD.

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Kao u TD.

III 6. Ekonomska i financijska sposobnost

Kao u TD.

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Kao u TD.

III 8. Rezervirani ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterij za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uvjeti preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabava?

Ne

IV 3.b. Može se osigurati/dostaviti zahtjev do

25.5.2016.

IV 5. Da li je objavljena prethodna informacijska obavijest?

Ne

IV 6. Rok za primanje ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Datum i vrijeme 25.5.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 25.5.2016. 12:30:00
Adresa i mjesto JU Dječji vrtić „Vitez“ - Vitez, Hrvatskih branitelja bb, Vitez


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Ljliljana Kovač
Adresa Hrvatskih Branitelja b.b.
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-424
Faks (030) 711-424
Elektronička pošta kovac.ljiljana@gmail.com
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za sudjelovanje

Kontakt osoba Ljliljana Kovač
Adresa Hrvatskih Branitelja b.b.
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-424
Faks (030) 711-424
Elektronička pošta kovac.ljiljana@gmail.com
Internet adresa

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kontakt osoba Ljliljana Kovač
Adresa Hrvatskih Branitelja b.b.
Poštanski broj 72250 Vitez (hp mo)
Općina/Grad Vitez
Telefon (030) 711-424
Faks (030) 711-424
Elektronička pošta kovac.ljiljana@gmail.com
Internet adresa 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: