Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 12:26

Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

1142-7-1-4-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv JZU DOM ZDRAVLJA NEVESINJE
IDB/JIB 4401397530000
Kontakt osoba Vesna Vasković
Adresa Nemanjića b.b.
Poštanski broj 88280 Nevesinje (sp bl)
Opština/Grad Nevesinje
Telefon (059) 601-031
Faks (059) 601-031
Elektronska pošta dzneves@teol.net
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo

Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost


Zdravstvo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Da

II 2.a. Broj lotova

8

II 2.b. Ponude se mogu dostaviti za

Svi lotovi

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka potrošnog materijala za laboratoriju (reagensi za biohemijsku laboratoriju, vakuum epruvete, imunohemijski
reagensi, reagensi za ispitivanje krvi, reagensi za hematologiju, koagulaciju, trakice)

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33000000-0 Medicinska oprema, lijekovi i proizvodi za ličnu njegu


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 8. Da li je dozvoljena alternativna ponuda?

Ne

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 3. Bitni uslovi finansiranja i plaćanja ili upućivanje na odgovarajuće propise

Plaćanje se vrši iz planiranih vlastitih sredstava

III 4. Ograničenja za učešće

Član 45. ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Da.
Detaljno definisano u TD.

III 6. Ekonomska i finansijska sposobnost

Da.
Detaljno definisano u TD

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Ekonomski najpovoljnija ponuda

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Da

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

3.6.2016.

IV 4. Da li se namjerava koristiti e-aukcija?

Ne

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 3.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 3.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto Nemanjića bb Nevesinje, kancelarija broj 20


ANEKS B


Broj lota

1


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Biohemijski reagensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Reagensi za biohemiju za aparat BT1500

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Hemijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

22000,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

2


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Vaccum epruvete

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih proizvoda od stakla

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33790000-4 Laboratorijski, higijenski ili farmaceutski
proizvodi od stakla
Dodatni predmet(i) 33793000-5 Stakleni proizvodi za laboratorijske namjene

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

7500,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

3


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Imunohemijski reagensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka imunohemijskih reagenasa za aparat MINI VIDAS

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Hemijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1950,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

4


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Imunohemijski reagensi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Hemijski reagensi (Vidas termo papir za aparat MINI VIDAS)

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Hemijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

270,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

5


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za hematološki brojač

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za hematološki brojač XS500i

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696300-8 Hemijski reagensi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

8800,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

6


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za ispitivanje krvi

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka reagenasa za ispitivanje krvi

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

430,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

7


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Laboratorijske trake s reagensima

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih trakica za aparat Labureader plus i Nycocard

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33124131-2 Trake s reagensima

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

3250,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja NevesinjeANEKS B


Broj lota

8


I Opis

I 1. Naziv predmeta ugovora

Reagensi za koagulaciju

I 2. Kratak opis predmeta ugovora

Nabavka laboratorijskih reagenasa za koagulaciju

II Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 33696500-0 Laboratorijski reagensi
Dodatni predmet(i) 33696200-7 Reagensi za ispitivanje krvi

III Ukupna količina ili obim ugovora

Kao u Aneksu 1 TD

III 1. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

1420,00

III 2. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

12 mjeseci

IV Podkriterijumi

R.Br. Naziv Učešće
1 Rok plaćanja izražen u broju dana 5,00 %
2 Cijena 95,00 %

V Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Laboratorijska služba JZU Dom zdravlja Nevesinje

 

 

NAPOMENA:Tendersku dokumentaciju možete dobiti samo ako ste registrovani i prijavljeni na Portalu javnih nabavki.
Tenderska Dokumentacija

 

 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: