Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 17.05.2016. 15:25

Nabavka kancelarijskog materijala

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 17.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

3045-7-1-2-3-2/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv ŠUMSKO GAZDINSTVO \\JAHORINA\\ PALE
IDB/JIB 4400632340012
Kontakt osoba Jelena Zuban
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao u Aneksu A - Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao u Aneksu A – Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Pravno lice iz člana 4. stav (1) tačka b) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Ostalo

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Da

II 3.a. Broj ponuđača sa kojima će se zaključiti okvirni sporazum

Jedan ponuđač

II 3.b. Trajanje okvirnog sporazuma

1 Godina(e)

II 3.c. Procijenjena ukupna vrijednost okvirnog sporazuma bez PDV-a u KM

10500,00

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala


II 4.b. Kratak opis predmeta okvirnog sporazuma

Nabavka kancelarijskog materijala za potrebe ŠG \\JAHORINA\\ Pale

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 30192000-1 Kancelarijske potrepštine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim okvirnog sporazuma

10500,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Magacin ŠG \\JAHORINA\\ Pale, Ul. Milana Simovića

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

26.5.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.6.2016. 10:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 11:00:00
Adresa i mjesto ŠG \\JAHORINA\\ Pale, Ul. Srpskih ratnika 45, 71 420 Pale


ANEKS A


I 2. Adresa preuzimanja/dostave zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kontakt osoba Jelena Zuban
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jahorina@sumers.org
Internet adresa

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kontakt osoba Jelena Zuban
Adresa Srpskih ratnika br. 45
Poštanski broj 71420 Pale (sp bl)
Opština/Grad Pale (RS) (Istočno Sarajevo)
Telefon (057) 223-609
Faks (057) 223-757
Elektronska pošta jelena.zuban@sumers.org
Internet adresa


 

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: