Tražite informaciju iz privrede – na pravom ste mjestu

Paket Tender obuhvata sve objavljene tendere, javne nabavke, dodjele ugovora, javne pozive, odluke o pokretanju, licitacije, stečajeve/likvidacije, planove nabavki i slične informacije sa područja Bosne i Hercegovine.

Cijena paketa Tender na godišnjem nivou je 400 KM + PDV.

Datum objave: 18.05.2016. 11:40

Nabavka motornog vozila

Izvor: Portal javnih nabavki/nabava BiH, 18.05.2016.

OBAVJEŠTENJE O NABAVCI

85-7-1-4-3-4/16ODJELJAK I: UGOVORNI ORGAN


I 1. Podaci o ugovornom organu

Naziv VIJEĆE NARODA REPUBLIKE SRPSKE
IDB/JIB 4401687610007
Kontakt osoba Jasminka Medić
Adresa Vuka Karadžića 4
Poštanski broj 78000 Banja Luka (sp)
Opština/Grad Banja Luka (Banja Luka)
Telefon (051) 300-110
Faks (051) 301-977
Elektronska pošta vnrs_1@teol.net
Internet adresa

I 2. Adresa preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

Kao pod I 1.

I 3. Adresa za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Kao pod I 1.

I 4. Adresa za dodatne informacije

Kao pod I 1.

I 5. Vrsta ugovornog organa, nivo i glavna djelatnost

I 5.a. Vrsta

Institucija vlasti iz člana 4. stav (1) tačka a) ZJN

I 5.b. Nivo


Entitetski nivo,Republika Srpska

I 5.c. Djelatnost

Zakonodavna vlast

I 6. Zajednička nabavka

Ne

I 7. Nabavka u ime drugih ugovornog organa?

Ne

ODJELJAK II: PREDMET UGOVORA


II 1. Vrsta ugovora

Robe, Kupovina

II 2. Podjela na lotove

Ne

II 3. Da li se namjerava zaključiti okvirni sporazum?

Ne

II 4. Opis

II 4.a. Naziv predmeta ugovora

nabavka motornog vozila


II 4.b. Kratak opis predmeta ugovora

nabavka motornog vozila za potrebe Vijeća naroda RS

II 4.c. Jedinstveni rječnik javne nabavke (JRJN)

  Glavni rječnik
Kod Opis
Glavni predmet 34111200-0 Limuzine


II 5. Podaci o Sporazumu o javnoj nabavci

II 5.a. Da li je ugovor obuhvaćen Sporazumom o javnoj nabavci (GPA)?

Ne

II 6. Ukupna količina ili obim ugovora

25641,00

II 6.a. Procijenjena ukupna vrijednost ugovora bez PDV-a u KM

25641,00

II 7. Mjesto isporuke roba ili izvršenja usluga ili izvođenja radova

Banja Luka

II 9. Trajanje ugovora ili rok izvršenja

jednokratno

ODJELJAK III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE


III 1. Da li se zahtijeva garancija za ponudu?

Ne

III 2. Da li se zahtjeva garancija za izvršenje ugovora?

Ne

III 4. Ograničenja za učešće

izjava iz člana 52 ZJN BiH

III 5. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

izjava iz člana 46 ZJN BiH

III 7. Tehnička ili profesionalna sposobnost

izjava iz člana 49 ZJN BiH

III 8. Rezervisan ugovor

Ne

ODJELJAK IV: POSTUPAK


IV 1. Vrsta postupka

Konkurentski zahtjev

IV 2. Kriterijumi za dodjelu ugovora

Najniža cijena

IV 3. Uslovi preuzimanja/dostavljanja zahtjeva za tendersku dokumentaciju

IV 3.a. Tenderska dokumentacija je objavljena na portalu javnih nabavki?

Ne

IV 3.b. Može se obezbijediti/dostaviti zahtjev do

23.5.2016.

IV 5. Da li je objavljeno prethodno informaciono obavještenje?

Ne

IV 6. Rok za prijem ponuda/zahtjeva za učešće

Datum i vrijeme 2.6.2016. 12:00:00


IV 7. Rok, adresa i mjesto otvaranja ponuda

Datum i vrijeme 2.6.2016. 13:00:00
Adresa i mjesto Vijeće naroda RS, Vuka Karadžića 4, Banja Luka

PRIKAŽI VIŠE TEKSTA

PREUZMI DOKUMENT:

PODIJELI: